Verslag Stadsconferentie 2023 ‘Niemand in de Kou” over bestaanszekerheid

21 april 2023

Zaterdag 15 april vond de Stadsconferentie ‘Niemand in de Kou‘ over bestaanszekerheid plaats bij Podium Noord in Mariahoeve. We mochten bijna 100 gasten ontvangen, van partijgenoten tot wijkgenoten en andere belangstellenden. Een mooie opkomst.

De Stadsconferentie werd geopend en gemodereerd door Kirsten van der Hul – oud- Kamerlid. Het programma startte met een inbreng van huisarts Evelien van der Schoor van Gezondheidspunt Laak. Zij schetste de situatie die ze bij veel van haar cliënten treft: de impact van armoede en meer specifiek de (grote) invloed van armoede op de gezondheid van mensen. “Door geldgebrek ervaren mensen veel stress en stress leidt tot verschillende  gezondheidsklachten. Sommige mensen komen elke week!”
De hamvraag: Hoe kunnen we deze mensen het beste helpen? Volgens huisarts Evelien natuurlijk met medische kennis, maar vooral door naar de mens in zijn totale context kijken. Deze mensen hebben extra zorg op het gebied van armoede, toegang tot gezonde voeding, extra hulp en zorg op het hele gezin nodig. Dat zorgt voor vermindering van gezondheidsklachten en dus minder druk op de – toch al schaarse – huisartsenzorg. “Kijk naar de achterliggende zorgbehoefte, biedt daar hulp en ondersteuning, dat vermindert de gezondheidsproblemen.”

Gastspreker Hans Spekman hield als bevlogen directeur van het Jeugdeducatiefonds een betoog met zijn ervaringen en zijn drive om juist armoede van kinderen te bestrijden.
Zijn grootste zorg en ook kritiek: Waarom vallen kinderen soms flauw op school? Op welke manier kunnen we zorgen dat juist de kinderen die het zo hard nodig hebben 5 dagen in de week naar school kunnen? Welke extra hulp hebben scholen op dit moment nodig? En hoe zorgen we ervoor dat onderwijs in Nederland ook in de toekomst voor alle kinderen kwaliteitsvol blijft. Het was heel goed om het hier met z’n allen over te hebben. De jeugd, de toekomst…… maar hoe investeren we hierin?

Lichtpuntjes van Mariahoeve verzorgde een heerlijke lunch en de band Het Ketelkwartet van partijgenoot Kees Berenbak zorgde voor de muzikale jazzy omlijsting.
’s Middags volgden 3 deelsessies: met de FNV over een goed inkomen voor iedereen, Lichtpuntjes van Mariahoeve en Rode Vrouwen over zelfredzaamheid en een sessie over Duurzaamheid en betaalbaarheid voor alle Hagenaars o.a. Energie Coöperatie Moerwijk. Drie sessies over armoede met verschillende invalshoeken, praktijkvoorbeelden en uitgebreide discussies over de thema-onderwerpen. Tot slot discussieerden 6 groepjes aan de hand van stellingen verder door over het thema armoede, met aansluitend 6 pitches die plenair werden gedeeld met alle aanwezigen.

De Stadsconferentie werd afgesloten met een column van partijgenoot Louis Plas met zijn visie op een beter leven, een beter bestaan. Hier kunt u zijn column teruglezen.
Een beter leven Spreektekst armoede conferentie PvdA Den Haag

De dag werd afgesloten met een slotgesprek door Kirsten van der Hul met fractievoorzitter Janneke Holman over de betekenis van de Stadsconferentie en alles wat er tijdens deze dag is besproken.

De conclusies en ideeën voortkomend uit de verschillende deelsessies komen bijeen in een manifest. Het bestuur legt momenteel de laatste hand aan dit Stadsconferentie-manifest. Binnenkort wil de Haagse afdeling van de PvdA graag met de leden en fractie hierover in gesprek.

Het afdelingsbestuur kijkt terug op een zeer geslaagde Stadsconferentie. Het actuele thema en de deelname van verschillende organisaties, ervaringsdeskundigen en experts zorgden voor nieuwe inzichten en discussie met als slotconclusies een pakket aan ideeën om armoede aan te kunnen pakken. Het afdelingsbestuur ziet aanleiding om verder voort te borduren op het thema armoede en zal meer discussie-en deelavonden organiseren in de nabije toekomst.
Wordt vervolgd!