Vertrek Charlotte

15 juni 2024

Bijna twee jaar geleden werd ik beëdigd als fractievertegenwoordiger. Hoewel ik het stadhuis van Den Haag en dynamiek al goed kende, had ik niet kunnen voorspellen dat ik binnen twee jaar twee colleges inclusief onderhandelingen van zo dichtbij zou meemaken. En aan deze turbulente, maar ook hele leerzame en inspirerende periode komt voor mij -voor nu- een eind. Een aantal maanden geleden kregen we namelijk het mooie nieuws dat we een kindje verwachten. Een baby, fulltime baan en werk voor de fractie is voor mij niet te combineren en dus heb ik de fractie verteld dat ik er bij de start van het zomerreces op 12 juli mee stop.

Hoewel mijn fractievertegenwoordigerschap korter heeft geduurd dan gehoopt, ben ik wel heel blij met de resultaten tot nu toe namens de PvdA. Zoals het stopzetten van de verkoop van gemeentelijk vastgoed, inzet voor wooncorporaties zoals het Krakeel, het behoud van ontmoetingsplekken in de Bomenbuurt, meer betaalbare bedrijfsruimte in de stad en mogelijk de komst van werkcorporaties. Ik ben blij dat ik binnen de fractie alle ruimte kreeg om mijn kennis en ervaring met stadsontwikkeling in te zetten. Van de Binckhorst, tot de stationsgebieden en Scheveningen.

Het is en blijft een enorme klus in een stad waar het vertrouwen tussen bewoners, raad, bestuur en ook nog onderling erg broos is. Ik heb me vaak afgevraagd of dit wel de omgeving is waar het beste in mensen naar boven komt, en daarmee voor de stad. De vraag stellen is misschien wel hem beantwoorden. Desondanks ga ik het werk voor Den Haag, de dynamiek en de fractie erg missen.

Er is nog heel veel werk te verzetten en gelukkig weet ik dat de fractie daar hard mee door blijft gaan. Via deze weg wil ik de fractie, de verschillende mensen in de partij en ondernemers en bewoners in de stad van harte bedanken voor de inspiratie, de gesprekken met koffie en appeltaart en wijze woorden. Ik ga uit van slechts een pauze en hoop dat ik me in de toekomst weer kan inzetten voor de stad en de PvdA.