30 juni 2023

Reactie vertrek VVD uit coalitie

Gisteravond heeft de VVD besloten om uit de coalitie met PvdA, D66, GroenLinks en het CDA te stappen. Daarmee komt de samenwerking met de VVD in de coalitie tot een onverwacht einde. Wij betreuren dit zeer. 

Wij vinden het onbegrijpelijk dat de VVD deze keuze heeft gemaakt. De PvdA vindt het onverantwoordelijk dat de VVD nu kiest voor het einde van de samenwerking met deze coalitie. De stad Den Haag verdient beter dan dit besluit van de VVD. Hagenezen en Hagenaars ervaren dagelijks grote uitdagingen zoals ongelijkheid, armoede en woonproblemen. Dit vraagt van alle volksvertegenwoordigers en bestuurders van onze stad dat we het belang van inwoners prioriteit één, twee en drie maken. Dat doe je door de urgentie van de inhoud altijd voorop te zetten. Dat is nu nagelaten, en dat is triest. 

De PvdA staat pal voor een sterk stadsbestuur dat met een stevige sociale agenda de stad verder vooruit helpt. Op inhoudelijke en ideologisch gebaseerde overtuigingen gaan wij niet in een rechtse coalitie met én de VVD en Hart voor Den Haag. Dit hebben we altijd, ook de afgelopen weken, weer herhaald in de debatten over de toekomst van de Haagse politiek. 

De uitspraak in de rechtszaak van het OM tegen Richard de Mos en Rachid Guernaoui van Hart voor Den Haag levert een unieke politieke situatie op. De PvdA omarmt de oproep om met z’n allen te werken aan een Haagse politiek van vertrouwen. Daarover is het gesprek en debat pas net begonnen en voor ons nog lang niet teneinde. De PvdA is en blijft stevig gecommitteerd aan deze collectieve opdracht voor de gemeenteraad. 

De komende tijd zullen we kijken wat de stappen zijn voor de toekomst. De inzet van de Partij van de Arbeid blijft dat we altijd een onverdeelde stad nastreven, waarin alle inwoners elke dag zichzelf kunnen zijn in een stad vol kansen en bestaanszekerheid voor iedereen.