Onze kandidaten gemeenteraadsverkiezingen 2022-2026

Onze kandidaten bij de aanstaande verkiezingen vertegenwoordigen alle kleuren van de regenboog, verschillende culturele wortels en alle delen van Den Haag. De definitieve kandidatenlijst voor de gemeenteraadsverkiezingen in 2022 is een goede mix tussen ervaring en vernieuwing. Lees hieronder meer over ze.

 1. Martijn Balster

Martijn (1981) woont met zijn vrouw en drie zoons in Mariahoeve. Hij was bijna zes jaar raadslid en fractievoorzitter voor de PvdA in de Haagse gemeenteraad en o.a. actief op het terrein van wonen, ruimtelijke ordening, financiën en economie. Op 19 december 2019 werd hij wethouder Wonen, Wijken en Welzijn.

Elke dag staat hij op om voor een eerlijke stad te knokken. Hij moet er namelijk niet aan denken dat kinderen en ouderen niet meer betaalbaar kunnen wonen in onze stad. Of dat de wijk waar je woont, bepaalt of je gezond zult zijn of wat je kans is op goed onderwijs. Ook vindt hij dat het niet zo kan zijn dat sommige wijken aangeharkt zijn en anderen vies en onveilig. Hij wil de woningnood onder de duim krijgen door voldoende huizen te bouwen, zorgen dat iedereen voldoende geld heeft en zich geen zorgen hoeft maken over de de toekomst voor hun kinderen. In zijn vrije tijd loopt hij graag hard. Meer over Martijn op martijnbalster.nl.

 

 1. Mikal Tseggai

Mikal (1995) woont in de Schilderswijk. Ze kwam in 2018 als jongste raadslid de Haagse gemeenteraad in. Sinds december 2019 is zij ook de fractievoorzitter van de Haagse PvdA. In de gemeenteraad houdt zij zich o.a. bezig met thema’s als Stadsontwikkeling & Wonen, Onderwijs, Integratie & Emancipatie en Veiligheid. Naast haar werk in de gemeenteraad rondt ze momenteel haar master Development Studies af op het Institute of Social Studies in Den Haag.

Haar roots liggen in Eritrea, waarover Mikal in het verleden veel heeft geschreven, o.a. in het boek ‘Over de Grens – De vluchtelingencrisis als reality-test’. Voor haar raadslidmaatschap heeft ze in het afdelingsbestuur van de PvdA Den Haag en de Jonge Socialisten Den Haag Leiden gezeten, gewerkt als debattrainer en drie jaar lesgegeven op een weekendschool in Transvaal.

 1. Tim S’ Jongers

Tim (1981) woont in Rustenburg-Oostbroek. Hij studeerde politieke wetenschappen aan de universiteit Antwerpen. Acht jaar geleden kwam hij vanuit België naar Den Haag om een nieuw leven te beginnen. Hij voltooide de master Management Publieke Sector aan de universiteit Leiden en werkte als coördinator kennisontwikkeling bij een maatschappelijke organisatie. Jaren deed hij onderzoek naar het Haags maatschappelijk middenveld. Hij hield zich bezig met burgerparticipatie, informele zorg en diversiteit. Hij schreef ook het boek ‘Effectief besturen van vrijwilligersorganisaties: een praktische gids’. Nu is hij expert over verschillen in de samenleving en adviseert hij de landelijke overheid. Als ervaringsdeskundige en expert is hij een veel gevraagd iemand binnen het publieke debat. Als geen ander weet hij de kloof tussen de systeemwereld en leefwereld te analyseren en te overbruggen. Hij strijdt voor een Den Haag waarin iedereen zichzelf mag zijn en iedereen zich kan ontwikkelen. Lees hier meer over Tim.

 

 1. Janneke Holman

Janneke (1990) woont in het Regentessekwartier. Van daaruit ziet ze Den Haag als een fantastische stad. Ze ziet hoe de wijk bloeit, bewoners samen de buurt groener maken, gezamenlijk zonnepanelen op daken leggen en straatfeesten en festivals organiseren.

Sinds 2018 is ze raadslid voor Den Haag en woordvoerder op armoedebestrijding, buitenruimte, duurzaamheid en zorg. Daarin ziet ze dat er een hoop is om voor te knokken. Ze stelt dat de verschillen in Den Haag groot zijn en je steeds mondiger en assertiever moet zijn om snel de juiste zorg en hulp te krijgen. Daar maakt ze zich zorgen om; ze vindt dat zorg toegankelijk moet zijn voor iedereen. Een buurt of huis verduurzamen en vergroenen wil ze niet alleen voorbehouden aan de betere wijken, maar aan héél Den Haag: ook juist daar waar het misschien niet vanzelf gaat. Als raadslid zet ze zich in en wil ze dit blijven doen voor een socialer, duurzamer én gezelliger Den Haag voor iedereen.

 1. Samir Ahraui

Samir Ahraui (1994) woont in Laak en is sinds 2018 fractievertegenwoordiger voor de PvdA Den Haag op thema’s als Onderwijs, Bibliotheken, Buitenruimte, Mobiliteit, Sport en het stadsdeel Escamp. Hiernaast werkt hij voor de gemeente Rotterdam als Adviseur Treasury.

Samir werd in 2012 actief voor de Haagse PvdA om samen met buurtbewoners te werken aan een stad waar gelijke kansen de norm zijn en waar iedereen in een mooie en vredige wijk aan zijn toekomst kan bouwen. Want teveel inwoners van de stad ervaren nog te vaak dat hun achternaam of afkomst invloed hebben bij het bouwen aan hun toekomst. Het is voor Samir onacceptabel dat niet iedereen in onze stad dezelfde kansen heeft. Voor zijn fractievertegenwoordigerschap was Samir voorzitter van de Jonge Socialisten Den Haag – Leiden, bestuurslid van de Haagse PvdA en is hij momenteel ambassadeur voor de Schilderswijkmoeders.

 

 1. Abdelali Kammyte

Abdelali (1974), of gewoon Ali, woont en is opgegroeid in de Schilderswijk. Wat Ali betreft is dat de mooiste wijk van Den Haag; deze bruist van de energie en is er een om trots op te zijn. In de jaren 80 kwam hij van Marokko naar Nederland om zich te verenigen met zijn vader die in de kassenbouw in het Westland werkte. Zo zag hij zijn prachtige Schilderswijk stap voor stap veranderen naar een wijk die rijker is geworden door vele culturen. Hij ontwikkelde een hechte band met de Schilderswijk door verschillende (vrijwillige) werkzaamheden in de wijk. Zo zette hij samen met medebewoners de Buurtvaders, een buurtpreventieteam en groene projecten op. Op deze manier breidde hij zijn netwerk uit en werd hij een aanspreekpunt in de wijk.

Deze praktijkervaring wil hij nu stadsbreed benutten door zich in te zetten als een verbinder tussen mensen en het stadsbestuur. Hij wil zorgen dat alle bewoners van Den Haag hun talenten volledig kunnen benutten door discriminatie tegen te gaan en kwalitatief goed onderwijs te bevorderen. Zijn motto is:“gelijkheid voor iedereen in een leefbaar Den Haag”.

 1. Suzanne Piet

Suzanne Piet (1995) woont in de Stationsbuurt. Ze werkt als beleidsmedewerker bij het ministerie van OCW waar ze zich bezighoudt met kansengelijkheid en passend onderwijs. Tien jaar geleden werd ze lid van de PvdA omdat de partij staat voor idealistisch én realistisch links. Met dit links wil ze zich in Den Haag met name gaan inzetten voor de thema’s werk en inkomen. Deze thema’s ziet zij namelijk als de basis van bestaanszekerheid.

Suzanne is als politicus positief, verbindend en benaderbaar. Je kunt dan ook altijd contact met haar opnemen (via social media of 06 43292698)! Naast de politiek is haar andere passie sport. Met veel plezier geeft ze in de avonduren spinning bij verschillende sportscholen in Den Haag.

 1. Charlotte Cammelbeeck

Charlotte (1987) woont in Bezuidenhout. Ze is werkzaam als stedenbouwkundige. Als gemeenteraadslid wil ze zich dan ook inzetten om samen stad te gaan maken. Hierbij kijkt ze naar de bestaande stad en te ontwikkelen gebieden zoals de Binckhorst. Charlotte wil niet alleen stenen stapelen, maar weer bouwen aan verbonden wijken: betaalbare woningen, maar ook betaalbare bedrijfsruimtes zodat ook onze Haagse makers hier kunnen blijven wonen en werken. Dit vraagt om visie en om lef en hiermee zet Charlotte zich de komende jaren graag in namens de PvdA.

 1. Andrea Bartman

Andrea (1986) woont in het Regentessekwartier. Sinds 2018 is ze fractievertegenwoordiger in de Haagse gemeenteraad op de onderwerpen ruimtelijke ordening en stadsontwikkeling, wijkaanpak en stadsdelen, participatie en veiligheid waaronder prostitutie en coffeeshops.

Ze heeft een brede ervaring binnen de partij, eerst in Amsterdam en sinds ruime tijd ook in Den Haag, onder andere als bestuurslid en lid van de verkiezingsprogrammacommissie voor het programma van 2022-2026. Haar politieke drijfveer is om sociale verschillen aan te pakken, bijvoorbeeld tussen wijken. Ook is ze erg begaan met vluchtelingen. Naast specifieke kennis op het terrein van financiën en wonen, is ze breed inzetbaar. Andrea is werkzaam als bestuurlijk adviseur bij het Ministerie van financiën.

 

 

 1. Redmer Marck

Redmer (2002) woont in Bezuidenhout en is met zijn 19 jaar de jongste kandidaat op de lijst. Als student aan de Universiteit Leiden in Den Haag ziet hij om mij heen hoeveel jongeren en studenten zich niet gezien voelen door de politiek. Redmer wil dit veranderen. Hij wil van Den Haag een échte studentenstad maken, waarin alle jongeren en studenten zich thuis voelen. Er moeten veel meer studentenwoningen worden gebouwd en misstanden op de woningmarkt moeten hard worden aangepakt. Ook pleit hij voor meer studieplekken in de stad en ruimere openingstijden in de horeca.

Ook gaat hij zich hard maken om geweld en intimidatie tegen LHBTQ’ers en vrouwen uit te bannen. In Den Haag hoort haat en geweld vanwege je geaardheid of geslacht niet thuis.

 1. Chantal Linnemann

Chantal (1975) woont in Mariahoeve en trekt daar het wijkteam. Rijdend op haar fiets door de stad, ziet ze de verschillen tussen mensen met een gevulde en minder gevulde portemonnee steeds groter worden. De wijk waar je woont bepaalt steeds vaker wat je van het leven kan maken. Meer kinderen groeien op in armoede en krijgen niet altijd kansen die ze nodig hebben. Dat moet eerlijker!

Gelukkig ziet Chantal in Mariahoeve en Bezuidenhout veel vrijwilligersinitiatieven die mensen ondersteunen die het niet breed hebben: gericht op ontwikkeling van vrouwen én mannen waardoor ze leren zelfredzaam te zijn tot aan speel- en leermogelijkheden voor kinderen.

Mensen willen iets kunnen betekenen voor anderen, vooral in deze coronatijd om eenzaamheid tegen te gaan. Deze initiatieven zijn er door sterke schouders in de wijken en deze verdienen steun en een vaste plek in Den Haag. Daar zet Chantal zich graag voor in!

 1. Jonas Baart

Jonas Baart (1977) woont in de Bloemenbuurt met zijn vrouw en drie kinderen. Als raadslid wil Jonas Den Haag de meest duurzame van de G4-steden maken, waar zowel de lokale overheid als de burgers hun steentje bijdragen aan de klimaatdoelstellingen. Zonnepanelen, groene daken en regentonnen moeten voor iedereen bereikbaar worden.

Daarnaast maakt Jonas van Den Haag graag fietsstad nummer één. Nu heeft Den Haag de meeste auto’s per vierkante kilometer van alle G4. En auto’s zijn vaak de eerste keus voor ritjes. Terwijl ritjes binnen de stad vaak minder dan vijf kilometer zijn. Voor die ritten moet de eerste keus de fiets gaan worden. Het liefst ziet Jonas dat mensen die de auto niet echt nodig hebben, deze de deur uit doen. Daarbij moeten er natuurlijk wel voldoende alternatieven zijn. De stad moet dus nog vriendelijker worden voor de fietsers, voetgangers en spelende kinderen.

 1. Ab Waasdorp

Ab (1953) woont in stadsdeel Scheveningen, in de mooie wijk Duinoord. Hij is zijn leven lang al sociaaldemocraat. En is dan ook al jarenlang actief voor de vereniging in Den Haag. Wonen hoort een recht te zijn, maar is verworden tot een voorrecht voor mensen met een dikke portemonnee, aldus Ab. Het is de missie van de Partij van de Arbeid om hier verandering in te brengen!

Als Ab in de gemeenteraad komt, dan is dit voor hem dan ook de prioriteit. Daarbij heeft hij vooral aandacht voor de oudere generatie, zijn generatie. Het bouwen van seniorenwoningen in de eigen wijk wil hij stimuleren, zodat ouderen naar een geschikte woning in hun buurt kunnen verhuizen, zonder hun sociaal netwerk te verliezen. Zo kunnen anderen ook weer doorstromen. Daar gaat Ab voor!

 1. Abdelkader Karbache

Abdelkader (2000) woont in de Schilderswijk. Hij is voorzitter van de Jonge Socialisten Den Haag – Leiden. Tegelijkertijd rondt hij zijn master ​​Mechanical Engineering aan de TU in Delft af.

Hij wilt in de gemeenteraad om de problemen in de stad op te lossen. Het is daarvoor ontzettend belangrijk om met Hagenaren en Hagenezen in gesprek te gaan en de dingen die spelen in de stad op tafel te leggen bij de gemeenteraad. Abdelkader wil opkomen voor de mensen die het moeilijk hebben. Denk aan studenten die te veel betalen om te moeten wonen in een te klein appartement. Ook wil hij zorgen dat kinderen in Den Haag dezelfde kansen krijgen en dat begint bijvoorbeeld met een goede docent voor de klas.

 1. Femke Lee

Femke (1979) woont na een aantal jaren in het buitenland nu twee jaar in Bezuidenhout. Zo zag ze zelf hoe lastig het soms is om in een vreemde omgeving je weg te vinden. In deze multiculturele stad vindt ze het dan ook belangrijk om naar elkaar om te kijken. Femke wil Haagse inwoners met een buitenlandse achtergrond en de stad verbinden om samen te werken aan goed onderwijs, kinderopvang, betaalbare woningen, duurzaam vervoer en betere gezondheidszorg. Daarbij is het belangrijk dat bewoners betrokken zijn en wat te zeggen hebben over beslissingen van het bestuur. Zo kunnen we samen blijvende oplossingen vinden. De afgelopen tijd zag ze te weinig dialoog, transparantie en verantwoording die ze wel belangrijke waarden vindt voor de democratie. Als democraat in hart en nieren wil ze zich daarom de aankomende vier jaar hard maken voor inclusief en goed bestuur. Dat is Eerlijk Haags voor Femke!

 1. Heleen van Luijn

Heleen (1956) woont in het Regentessekwartier. Ze is psycholoog en werkt als directeur/senioronderzoeker bij het NIOP, een onderzoeksbureau in Den Haag. Daarnaast zet ze spaarkringen op voor mensen met een krappe beurs. Daarbij ziet ze dat we kwetsbare mensen (armoede, gezondheidsproblemen) in kwetsbare wijken te veel aan hun lot overlaten. Wij vinden dat zij het “zelf” moeten doen: zorgen dat ze niet te dik worden, geen geldproblemen krijgen enzovoort. Maar dat vindt Heleen een illusie. Zij denkt dat goed beleid kan helpen. Dat beleid moet zich niet meer op het individu en zijn of haar zelfredzaamheid richten, maar op dingen samen doen en ontmoeten. Mensen willen samen zijn (‘koffie drinken’); zich goed voelen en gelukkig zijn. Dan kunnen ze “samen” (met wat hulp) naar verwachting zelf hun problemen oplossen. Heleen wil de komende 4 jaar zorgen dat mensen zichzelf en elkaar verder helpen met geld van de gemeente. Mensen uit de buurt moeten zelf kunnen bepalen wat zij belangrijk vinden. Dat moeten anderen niet voor hen beslissen.

 1. Marko Fehres

Marko (1954) woont in het Regentessekwartier en kent de Haagse wijken op zijn duimpje. Dat begon toen hij sociaal maatschappelijk werker was in de jaren 80 in de Schilderswijk, Spoorwijk, Rivierenbuurt/Spuikwartier, Bezuidenhout/Mariahoeve en Scheveningen dorp. Eind jaren ‘90 zette hij zich als medeoprichter van het bureau Voeten en Vleugels in voor de cultuur en samenleving. Ook bedacht en organiseerde hij de Wereldreis door eigen stad. Hij was beleidsmedewerker van de  Haagse PvdA-fractie, medebedenker van het Haags Jeugdlintje en bedenker en mede-initiatiefnemer van het standbeeld voor Nelson Mandela in Den Haag. Ook was hij gemeenteraadslid voor de PvdA in de Haagse raad (portefeuille jeugdbeleid en krachtwijken). Daarna werkte hij als opbouwwerker voor Mooi Welzijn in de wijken Bouwlust, Vrederust en Wateringse Veld. Nu houdt hij zich bezig met culturele projecten en voor de PvdA Den Haag neemt hij nog altijd de organisatie van 1 mei op zich. Daarbij reiken we naar het idee van Marko zelf ook de Toekomstmaatschappijprijs uit aan een jongereninitiatief.

 1. Lobke Zandstra

​​​​Lobke (1979) woont nabij station Den Haag Hollands Spoor. Ze is werkzaam als strategisch adviseur bij de Metropoolregio Rotterdam Den Haag in Rotterdam. Lobke zat van 2006 t/m 2018 in de Haagse gemeenteraad.

Op dit moment zit ze voor de PvdA in het Algemeen Bestuur van het Hoogheemraadschap van Delfland. Je kunt Lobke dan ook regelmatig op en rond het Haagse water vinden. In het waterschap zet ze zich in voor een goede klimaatadaptatie, schoon water en het behouden van droge voeten. Natuurlijk met een eerlijk verdeling van de kosten die hiervoor gemaakt moeten worden. Lobke betrekt daarbij altijd bewoners, organisaties en andere partijen in het gebied. Ze zet zich in Den Haag in voor een duurzamere stad en een goede gemeentelijke dienstverlening.

 1. Mairan Sewtahal

Mairan (1985) heeft twee dochters en staat bekend als sterk en rechtvaardig. Hij woont in Transvaal. Hij is trots dat hij in deze wijk is opgegroeid waar alle bevolkingsgroepen vertegenwoordigd zijn. Mairan houdt van de prachtige braderies op de Paul Krugerlaan of Hobbemastraat waar geuren van een lekkere Bara of Kebab onweerstaanbaar zijn. Hij heeft zich dan ook altijd voor zijn wijk ingezet: als voorzitter van het Suriname Festival koos hij als locatie expliciet voor Transvaal Park. En hij zet zich daar nog steeds voor in.

Nu knokt hij als toezichthouder in het onderwijs voor gelijke kansen voor alle kinderen. En hij wil zich blijven inzetten: voor Transvaal en andere wijken. Hij wil dat als eerst doen door héél Den Haag nee te laten zeggen tegen pesten, onder kinderen of volwassen. En hij wilt het verschil maken door eenzaamheid onder de ouderen en jongeren aan te pakken.

 1. Roy Blokvoort

Roy (1992) woont in de Heesterbuurt in Segbroek. Hij werkt bij de Rijksoverheid als adviseur warmtetransitie. Pragmatische idealist met belangstelling voor overheidsbeleid op ieder niveau. Opgeleid tot politicoloog en politiek econoom in Nijmegen en Londen. Voorheen werkte hij in de explosievenopsporing, nu bezig met een aardgasvrij Nederland.

 1. Steven Moesant

Steven (1969) vindt Den Haag een prachtige stad. Hij wil daar een maatschappelijke bijdrage aan leveren zodat iedereen in onze stad mee kan doen. Steven wil dat bereiken door toenemende polarisatie tegen te gaan, iedereen dezelfde kansen op onderwijs, een huis, een baan en armoede-regelingen te geven. We zijn allen verantwoordelijk voor onze maatschappij.

 

 1. Huub Kappert

Huub (1986) woont in de Schilderswijk. Zijn baan heeft hij bij ProDemos. Hij vindt Den Haag fantastisch. Als hij door Den Haag rijdt, ziet hij wijken die er prachtig bij liggen. Maar als hij verder rijdt, soms maar 200 meter, ziet hij al een portiekflat van driehoog met grauwe aanblik en troep in de tuintjes. Dat vindt hij een bizar verschil. Die tweedeling ziet hij, bijzonder genoeg, overal in de stad: in de kroegen, winkels, sportclubs en scholen. In de tijden dat het kan, gaat hij wel eens boksen bij Haagse Directe, bij sportpark de Verademing. Dat is een club naar zijn hart waar jong, oud, hoog en praktisch opgeleid door elkaar lopen. Dat zou hij graag op grote schaal in Den Haag zien.

 1. Lennart Huurman

Lennart (1991) woont sinds 2015 in Bezuidenhout. Als kind groeide hij op in een straat met veel sluipverkeer, totdat de buren samen actie ondernamen en drempels afdwongen bij de gemeente. Vanaf dat moment konden de kinderen uit de buurt allemaal op straat spelen. Een kleine dertig jaar later neemt hij dit mee in zijn ideaal voor de stad. Hij weet nu dat samen actievoeren loont en veilige autoluwe straten onmisbaar zijn voor gezonde, gezellige en sociale buurten.

 1. John Drissen

John (1974) woont in Ypenburg. Hij werkt als bouwkundige ingenieur en architect, gespecialiseerd in circulair-bouwen. John ziet problemen steeds groter en moeilijker worden en dat daar geen goed antwoord op komt. Met zijn kennis en ervaring zal hij zoeken naar de juiste oplossingen voor de huidige problemen die verschillende culturen en de klimaatverandering opleveren. Dit doet hij ongeacht achtergrond, religie of cultuur. Hij wil een draai naar links maken om de sociaaldemocratische waarden weer op de kaart te zetten. Samen maken we een kans om onze sociale waarden van bestaanszekerheid, medezeggenschap en solidariteit in onze mooie stad Den Haag te laten gelden.

 

 1. Paulien van der Hoeven

Paulien (1971) woont in het centrum en is voormalig bestuursvoorzitter (vanaf 2015) van de PvdA Den Haag. Nu is ze is woordvoerder Financiën, Bestuur en Cultuur voor de PvdA-Statenfractie Zuid-Holland. Daarin probeert ze een stem te geven aan wat minder wordt gehoord.

Ze gelooft in een rechtvaardige samenleving waar iedereen de kans krijgt om iets van het leven te maken én met bestaanszekerheid voor iedereen. En ze gelooft in een solidaire samenleving waarin we allemaal een beroep kunnen doen op de overheid als dat nodig is.

 

 

 1. Mitchel Aldus

Mitchel (1991) woont in de Bomen- en Bloemenbuurt en hij maakt zich zorgen. Hij ziet standpunten verharden, het publieke debat veranderen in onderlinge vetes en dat we hierdoor verder van elkaar verwijderd raken. Dit ziet hij ook terug in onze stad. Betaalbaar en goed wonen is alleen nog maar beschikbaar voor een handjevol mensen. Meedraaien binnen de maatschappij wordt steeds lastiger als je om welke redenen buiten de boot valt of niet oorspronkelijk uit Nederland komt. Ook is het vinden van de juiste hulp steeds lastiger geworden. Dat wil Mitchel veranderen!

Daarnaast zet hij zich graag in om de kunst en cultuur binnen Den Haag nog toegankelijker te maken. Hij wilt dat kinderen de kans krijgen om van jongs af aan kunst en cultuur te leren kennen. Daarnaast wilt hij toewerken naar een basis waarin we jonge (en oude) makers een kans bieden om hun talenten te ontplooien.

 1. Andrei Fomenko

Andrei (1987) woont in Segbroek, op de altijd gezellige Beeklaan. Hij werkt als consulent taal bij Sagènn. Dit bureau voert, in opdracht van de gemeente Den Haag, diverse projecten uit op het gebied van inburgering, taaleducatie en participatie op de arbeidsmarkt. Andrei is verantwoordelijk voor het behalen van de kwalitatieve en kwantitatieve doelstellingen van elk project.

Hij zal strijden voor de gewone man en vrouw. De nieuwe generatie moet kunnen opgroeien in een schoon, welvarend Den Haag waarbij er genoeg woningen zijn voor alle inkomens. Dat is zijn streven.

 

 

 1. Farhang Farid

Farhang (1966) woont in Spoorwijk. Hij is altijd een zeer betrokken en actief lid in Den Haag geweest. Aangezien Den Haag een multiculturele stad is, ziet hij gelijke kansen voor minderheden als een onmisbaar onderwerp. Hij wil rechtvaardigheid en gezondheidsvoorzieningen aan iedereen kunnen bieden. Een beter aanbod van opleidingen voor de Nederlandse taal en cultuur en informatievoorziening in meerdere talen zou volgens hem bijdragen aan gelijke kansen. Het zou een verbindende factor zijn tussen Nederlandse culturele stichtingen en migrantenorganisaties om samen tot betere integratie te komen.

 1. Ali Rabarison
Ali (1964) woont in Duinoord en is directeur beleid inclusieve samenleving en financiën. Ze was voorzitter van het bestuur PvdA Den Haag.
Ze staat op de lijst omdat ze het belangrijk vindt dat er in Den Haag sociale politiek wordt gevoerd. De inwoners van deze stad mogen erop kunnen rekenen dat de gemeente er voor wil gaan, dat iedereen gelijke kansen krijgt en er voldoende goede en betaalbare woningen zijn. En ook dat de armoede wordt tegen gegaan en bestaanszekerheid wordt gecreëerd. Deze stad moet leefbaar voor iedereen zijn. Het moet een stad zijn waar kinderen in alle wijken fijn en veilig kunnen opgroeien met groen om zich heen.
Dit zijn geen vanzelfsprekendheden in de politiek. De PvdA staat hiervoor, dat hebben we de afgelopen periode duidelijk terug gezien. Mijn kennis en ervaring wil ik hiervoor graag inzetten.
 1. Willemijn van Gent

Willemijn (1962) woont met haar gezin in Zorgvliet waar ze ook werkt als zangcoach. Als voorzitter van de PvdA Werkgroep Cultuur zet ze zich sinds 2019 in voor de cultuursector in Den Haag. Daarbij kijkt ze vooral naar de positie van de makers, in het bijzonder de freelancers. Al meer dan 10 jaar vecht ze met artiesten tegen het beeld dat hun werk een hobby zou zijn, maar door de bezuinigingen in het verleden werkten veel freelancers de laatste jaren voor belachelijk lage tarieven. Willemijn wil dat ook de freelancers in de cultuursector loon naar werken krijgen en meer vaste banen. Gelukkig is er meer geld beschikbaar voor cultuur, nu en in de toekomst.

Als lijstduwer zal Willemijn zich hard maken voor de positie van de musici, beeldend kunstenaars, dansers, acteurs, technici, kunstdocenten en alle andere werkenden. Dan kunt u met een gerust hart genieten van het geweldige aanbod op de podia en in de studio’s en galeries van Den Haag.

 1. Jan Lautenbach

Jan Lautenbach (1948) woont in Scheveningen. Hij zit bij het wijkoverleg Scheveningen Dorp en was lid van de commissie partijdemocratie van de PvdA Den Haag.

 

 

 1. Hedwig Vos

Hedwig (1972) woont met haar man en twee zoons in de Bloemenbuurt. Zij is huisarts in de wijk Rustenburg-Oostbroek en werkt daarnaast in het LUMC als hoofd van de huisartsopleiding. In het verleden was zij raadslid voor de PvdA en had onder andere zorg en welzijn in haar portefeuille.

Zij ziet met eigen ogen hoe groot de gezondheidsverschillen zijn in Den Haag. Op het zand worden mensen gemiddeld zes jaar ouder dan op het veen, en als het gaat om ongezonde jaren dan zijn deze verschillen nog veel groter. De ervaring die zij heeft als huisarts wil zij inzetten om de samenwerking tussen de gemeente en de zorg te verbeteren. In die 15 minuten in de spreekkamer kan zij niet in haar eentje de problemen oplossen die in alle andere domeinen worden veroorzaakt, maar die wel veel invloed hebben op de gezondheid van veel mensen. Maar door samen te werken kan er wel heel veel.

 1. Hugo de Vos

Hugo (1993) woont in de Laakhavens. Als werk doet hij onderzoek naar Data Science aan de Universiteit van Leiden (Campus den Haag). Hij weet dus veel van algoritmes en die kennis wil hij inzetten om te controleren of de gemeente Den Haag algoritmes niet verkeerd inzet. Bijvoorbeeld op manieren die etnisch profileren veroorzaakt zoals bij het toeslagenschandaal. In zijn vrije tijd loopt hij graag hard. Je kunt hem tegenkomen in de duinen, het Zuiderpark of langs het kanaal naar Delft.

 1. Renske van Slooten

Renske (1984) woont al meer dan 10 jaar in Den Haag en voelt zich daar erg thuis. Nu woont ze in Duinoord maar ze verhuist binnenkort naar Bohemen. Ze zet zich al jaren als penningmeester van de afdeling Den Haag in voor een eerlijke verdeling in de stad.

En ze blijft zich inzetten, zodat we een stad hebben waar je ook kan mee doen en besparen door de energietransitie, ook als je niet veel geld hebt. Waar iedereen dezelfde kansen krijgt en het niet uitmaakt waar in de stad je wieg staat omdat er goed onderwijs en goede zorg is voor iedereen. Kortom, een stad waar iedereen zich thuis voelt!

 

 1. Mike Marselis

Mike (1990) woont met zijn vriendin al bijna 5 jaar in Bezuidenhout. De dag na de Tweede Kamerverkiezingen van 2017 werd hij lid. Sindsdien is hij actief voor de PvdA Den Haag. Hij ving nieuwe leden op, hielp bij de organisatie van een Stadsconferentie en was vervolgens algemeen bestuurslid.

Mike ziet in zijn mooie en diverse Den Haag een groeiende ongelijkheid en een nijpend woningtekort ontstaan. De stad heeft de twijfelachtige eer de meest gesegregeerde stad van Nederland te zijn. Hij vindt dit onbestaanbaar en wil werken aan een stad waar het niet uitmaakt voor je toekomst in welke wijk je wieg staat, iedereen zich thuis voelt en iedereen gelijke kansen krijgt om er wat van te maken. En dat er voldoende betaalbare woningen beschikbaar zijn. Het kan, maar wel met een meer links geluid in het stadsbestuur. Daar gaat Mike voor.

 1. Nils Nijdam

Nils (38) woont in Duinoord en is onderzoeker bij de rijksoverheid en docent bij de Haagse Hogeschool. Hij ziet te grote verschillen in Den Haag, tussen wijken waar het goed gaat en wijken waar inwoners afhankelijk zijn van gemeentelijke voorzieningen. Afkomstig uit een klassieke rode familie is de PvdA voor hem dé vanzelfsprekende linkse partij om deze veelal sociaaleconomische verschillen te verkleinen.

Nils schreef mee aan het programma voor de gemeenteraadsverkiezingen van 2022 en ondersteunt graag de PvdA-lijst.

 

 

 1. Liesbeth Alferink

Liesbeth (1951) woont in Loosduinen. Haar hart ligt bij Den Haag. De Hagenezen en Hagenaars verdienen een sociaal democratische stad, waar goed werk en betaalbaar wonen in een inspirerende omgeving normaal zou moeten zijn. Voor het zover is, moet er nog veel water naar de zee stromen, maar het kan. Het vraagt om een sterke Partij van de Arbeid.

 1. Raphaël Stapel

Raphaël (2001) woont in Benoordenhout. Hij studeerde bestuurskunde aan de universiteit Leiden en is nu commissaris Buitenland en vice-voorzitter van de studievereniging B.I.L.

 

 

 

 

 

 

 1. Lilit Zeltsburg

Lilit (1995) woont in de Stationsbuurt en was voorzitter van de Jonge Socialisten Den Haag – Leiden.

 1. Willem Minderhout

Willem (1959) is docent bestuurskunde en overheidsmanagement aan de Haagse Hogeschool, woordvoerder Groen, Milieu, Verkeer en Vervoer en Internationaal voor de PvdA-Statenfractie Zuid-Holland. Daarnaast is hij bestuurslid van de stichting Willem Drees-lezing, Studio Loos en de Instant Composers Pool.

Willem was al eerder fractievertegenwoordiger (1986 – 1991) en gemeenteraadslid (2006 – 2010) in Den Haag en maakte jarenlang deel uit van het afdelingsbestuur. De haven aan het Zieken was het resultaat van een van zijn initiatiefvoorstellen.

 

 1. Marieke Kroneman

Marieke (1966) woont in Regentesse- Valkenbos. Ze is onderzoeker aan de Universiteit Leiden en docent aan de Haagse Hogeschool. Ze maakt zich vooral hard voor de acceptatie en rechten van LHBT’ers.

 1. Barbara Knol

Barbara (1953) heeft haar hele leven in het onderwijs gewerkt in diverse functies, in het basisonderwijs, het HBO en het speciaal onderwijs. Bij haar laatste functie in Rotterdam was ze directeur op een grote school met lichamelijk zieke kinderen. Ze zag overal hoe belangrijk onderwijs is: het geeft kinderen de mogelijkheid om kwaliteiten te ontwikkelen, hier steun en hulp bij te krijgen en ook sociale ontdekkingen te doen. Ze zit in de werkgroep Onderwijs van de PvdA en wil meedenken en vooral meedoen om de kansenongelijkheid bij de Haagse jeugd te verminderen. Want niet iedereen heeft vanaf babytijd dezelfde kansen en mogelijkheden. Alle kinderen en jongeren hebben recht op goed onderwijs, maar ook op extra steun en zorg als dat nodig is. Barbara wil met elkaar zorgen dat het onderwijs in Den Haag optimaal wordt en dat we daarbij naar de mensen voor de klas luisteren.

 1. Kenan Dogan

Kenan (1988) woont in Moerwijk. Hij was als kleine Haagse jongen al een politicus in de dop. Hij kwam al vroeg op voor zijn naasten en hielp mensen waar hij kon een stapje verder in het leven. Ook de Kenan van nu is wars van beleidstaal, ondanks zijn studie bestuurskunde. Hij wil zichtbare, progressieve politiek bedrijven vanuit de basisbeginselen van de sociaaldemocratie. Kenan heeft een groot netwerk in Den Haag. Onderwerpen als onderwijs, werk, ouderenzorg en antidiscriminatie gaan hem aan het hart. Kenan werkt als leidinggevende bij een sociale dienst.

 1. Jet de Ranitz

Jet (1970) is voorzitter van de raad van bestuur en CEO van SURF.

 1. Adri Duivesteijn

Adri (1950) is voormalig wethouder van Den Haag en Almere, Eerste en Tweede Kamerlid en nu lijstduwer voor de PvdA Den Haag.

 1. Kati Piri

Kati (1979) is voormalig Europarlementariër en nu Tweede Kamerlid en nu lijstduwer voor de PvdA Den Haag.

 1. Jeltje van Nieuwenhoven

Jeltje (1943) is voormalig gemeenteraadslid en Tweede Kamerlid, voorzitter van de Tweede Kamer en nu lijstduwer voor de PvdA Den Haag.