Commissie Partijdemocratie

Leden van de Commissie Partijdemocratie vertegenwoordigen de Haagse afdeling op landelijke ledenraden en congressen en op gewestelijke vergaderingen. De samenstelling van de commissie wordt vastgesteld op de ALV. Daarmee hebben de commissieleden het formele mandaat om namens de leden van de PvdA Den Haag te stemmen en het woord te voeren op genoemde landelijke en gewestelijke vergaderingen.

De bijeenkomsten van deze commissie staan open voor alle leden van de Haagse PvdA en worden aangekondigd via de agenda op de website en de digitale nieuwsbrief. In deze bijeenkomsten worden onderwerpen als kandidatenlijsten, verkiezingsprogramma’s, moties, amendementen en politieke actualiteit voorbereid.

De commissie staat onder leiding van Ernst van Bemmelen van Gent. De volgende mensen zijn lid van de commissie:

Commissieleden
Ernst van Bemmelen van Gent (voorzitter)
Marije van Rest
Paulien van der Hoeven
Frank Poppe
Albert-Jan Pomper
Reinette Kiès
Timo Corporaal
Desiree Curfs
Mikal Tseggai
Martijn Balster
Jan de Oude
Sander Terphuis
Wouter Welling
Nils Nijdam
John van Leeuwen
Wouter Beks
Wouter Booij
Wimar Bolhuis
Liesbeth Alferink
Renz van de Peppel

Wil je meer weten over deze commissie? Neem dan contact op met Ernst van Bemmelen van Gent: ernst@vanbemmelenvangent.com