Commissie Partijdemocratie

Leden van de Commissie Partijdemocratie vertegenwoordigen de Haagse afdeling op landelijke ledenraden en congressen en op gewestelijke vergaderingen. De samenstelling van de commissie wordt vastgesteld op de ALV. Daarmee hebben de commissieleden het formele mandaat om namens de leden van de PvdA Den Haag te stemmen en het woord te voeren op genoemde landelijke en gewestelijke vergaderingen.

De bijeenkomsten van deze commissie staan open voor alle leden van de Haagse PvdA en worden aangekondigd via de agenda op de website en de digitale nieuwsbrief. In deze bijeenkomsten worden onderwerpen als kandidatenlijsten, verkiezingsprogramma’s, moties, amendementen en politieke actualiteit voorbereid.

Contact: Murat Bulaz (voorzitter) en John van Leeuwen