Commissie Partijdemocratie

De Commissie Partijdemocratie bevordert de discussie en democratische besluitvorming binnen de Haagse Afdeling (democratische processen). Ze stimuleert deelname van partijleden aan landelijke congressen, ledenraden en regionale bijeenkomsten (democratische participatie en verantwoording). Daarnaast adviseert de commissie het bestuur en ondersteunt ze het afdelingswerk, bijvoorbeeld door hulp te bieden aan leden met het opstellen van moties. Ze stimuleert ook het gesprek tussen de Afdeling en de stad (democratische stad).

De bijeenkomsten van de Commissie Partijdemocratie staan open voor alle leden van de Haagse PvdA en worden aangekondigd via de agenda op de website en de digitale nieuwsbrief. In deze bijeenkomsten worden onderwerpen als kandidatenlijsten, verkiezingsprogramma’s, moties, amendementen en de politieke actualiteit voorbereid. Soms gevolgd door een lokale ledenraadpleging met discussie over de te volgen politieke koers.

Het lidmaatschap staat open voor alle leden van de Haagse PvdA.

Contactpersonen: Heleen van Luijn (voorzitter, [email protected]) en Hannie van ’t Veer (vicevoorzitter, [email protected])