Werkgroep Kunst & Cultuur

De werkgroep kunst en cultuur voorziet de PvdA-fractie van gevraagd en ongevraagd advies over het cultuurbeleid in de gemeente Den Haag. Hierbij hebben we als belangrijkste streven dat er voldoende en diverse kunst moet zijn voor alle groepen van de bevolking: jong en oud, Nederlandstalig en anderstalig, arm en rijk. Kunst en cultuur moet daartoe meer nadrukkelijk aanwezig zijn in de wijken en op scholen. Wij streven naar een kunstenaarsklimaat waarin naast kunst met een grote K, waar Den Haag rijk aan is, ruimte is voor kunst met een kleine k en kunst van nog niet gevestigde kunstenaars.

Contact: Willem Minderhout: [email protected]