Werkgroep Onderwijs

De Werkgroep Onderwijs van de PvdA Den Haag verdiept zich in de maatschappelijke ontwikkelingen die van invloed zijn op het (Haagse) onderwijs. De werkgroep kan de gemeenteraadsfractie van de PvdA gevraagd en ongevraagd van adviezen voorzien, waarbij zij zich als een ‘critical friend’ opstelt.

Iedereen die geïnteresseerd is, kan zich bij deze werkgroep aansluiten. Nieuwe leden zijn zeer gewenst, dus vind je onderwijs interessant? Meld je aan!

Contact: Edgar Hoedemaker (edgarhoedemaker@gmail.com)