CENTRUM

Het centrum is het hart van onze stad. Ook het Kortenbos en het Zeeheldenkwartier die rondom het centrum liggen, zijn levendige wijken. Toch is de verkeersveiligheid en de lucht niet goed, ligt er nog te veel afval en is er veel leegstand. Er zijn veel plannen voor nieuwe woningen en dat is goed, maar dat mag wat ons betreft alleen onder bepaalde voorwaarden. Daarom willen we:
  • meer aantrekkelijke wandelroutes door de stad en snelfietsroutes vanuit buitenwijken naar het centrum;
  • de Grote Marktstraat alleen een voetgangersgebied maken wanneer de Gedempte Gracht en Burgwal een volwaardig alternatief zijn voor de fiets;
  • luchtkwaliteit (WHO-norm) als voorwaarde opnemen in de plannen van de gemeente en beter monitoren. Als het nodig is, worden maatregelen als de milieuzone uitgebreid;
  • de aantrekkelijkheid van winkelgebieden verbeteren door o.a. strenge regels over het winkelaanbod (branchering) en verkleining en/of verplaatsing van winkelgebieden. We werken hierbij samen met winkeliersverenigingen en eigenaars;
  • meer leegstaande panden gebruiken voor sociale of creatieve doeleinden;
  • woningen rondom de stations betaalbaar houden en alleen laten bouwen met voldoende voorzieningen zoals winkels en groen;
  • de coffeeshops spreiden over de stad;
  • meer afval ophalen, straten schoon houden en bewoners voorlichting geven.
Privé: Mikal Tseggai

Privé: Mikal Tseggai

Mikal (1995) is sinds 2018 raadslid van de Haagse Partij van de Arbeid. Vanaf 2022 is zij weer vicefractievoorzitter van de PvdA Den Haag. In de gemeenteraad houdt zij zich o.a. bezig met thema’s als stadsontwikkeling & wonen, onderwijs en integratie. Naast haar werk in de gemeenteraad rondt ze momenteel haar master Development Studies af

Meer over Privé: Mikal Tseggai