NEDERLANDSE TAAL

Om mee te kunnen doen, te werken, actief te kunnen zijn, de weg te weten naar onze voorzieningen, is Nederlands begrijpen en praten belangrijk.. Daarom willen we:
  • dat iedere inwoner van Den Haag Nederlands kan spreken, lezen en schrijven;
  • meer taalcursussen door o.a. meer budget voor Taal in de Buurt;
  • meer laaggeletterden doorverwijzen naar taalonderwijs door ambtenaren te trainen in het herkennen ervan, mensen die hulp vragen bij organisaties zoals de gemeente en het UWV te screenen en zo nodig door te verwijzen naar taalonderwijs;
  • beter leesonderwijs op scholen door samenwerking met maatschappelijke organisaties en ouders via scholen Nederlandse les aan te bieden.

Klik hier om te kijken wat we willen voor inburgering en integratie in Den Haag.

Mikal Tseggai

Mikal Tseggai

Mikal is tot eind januari 2022 met ziekteverlof. We wensen haar natuurlijk heel veel beterschap. Tot die tijd wordt zij in de gemeenteraad vervangen door Samir. Mikal (1995) is sinds 2018 raadslid en sinds december 2019 ook de fractievoorzitter van de Haagse Partij van de Arbeid. Vanaf 2022 is zij weer vicefractievoorzitter van de PvdA

Meer over Mikal Tseggai
Één Den Haag voor iedereen

Één Den Haag voor iedereen

Den Haag is een kleurrijke en diverse stad met een internationale uitstraling. Ruim de helft van alle inwoners is van niet-Nederlandse afkomst. Deze diversiteit brengt veel kansen, maar ook uitdagingen. De Haagse PvdA gaat voor één Haagse samenleving waar iedereen zich thuis voelt.

Lees verder