Vluchtelingen en Statushouders

Het is cruciaal dat de stad van Vrede en Recht pal staat voor ruimhartige opvang van mensen die gevlucht zijn voor oorlog en geweld.

Wij blijven als Haagse PvdA pleiten voor een volwaardige behandeling van statushouders. Daarbij is van belang dat zij een woning kunnen vinden. De investering in nieuwe betaalbare woningen komt ook ten goede aan Haagse statushouder.

Na huisvesting dient alle aandacht gericht te zijn op integratie en taalbeheersing. Zo willen wij een extra groot aanbod van taalcursussen bij Taalplein Den Haag waar statushouders gratis gebruik van kunnen maken. Pas als mensen Nederlands spreken kunnen ze echt mee gaan doen in de Nederlandse samenleving. Daarom zullen we waar mogelijk het taalonderwijs voor statushouders combineren met een opleiding of (vrijwilligers)werk.

Taalcursussen worden goedkoper en gerichter

Er komt een extra groot aanbod van taalcursussen bij Taalplein Den Haag, waar naar rato van inkomen een bijdrage wordt betaald aan de taalcursus. Statushouders die – omdat ze nog geen Nederlands kunnen – nog geen baan kunnen vinden, kunnen zo goedkoop snel Nederlands leren. We combineren de taalcursus zo vaak mogelijk met een opleiding of vrijwilligerswerk. Doel is dat iedereen die zich aanmeldt binnen twee jaar Nederlands op A2-niveau kan. Er ook meer aanbod van cursussen Nederlands voor hoogopgeleiden, zodat ook expats en hoogopgeleide vluchtelingen op hun eigen niveau een taalcursus kunnen doen en daarmee sneller kunnen integreren in de Haagse samenleving.

 

We stimuleren initiatieven waar studenten goedkoper kunnen wonen door het doen van vrijwilligerswerk

Er zijn steeds meer initiatieven waarbij studenten samenwonen in een pand met ouderen of vluchtelingen, samen optrekken en door het doen van vrijwilligerswerk goedkoop kunnen wonen. Ook in Den Haag stimuleren we zulke initiatieven.

(Foto: Flickr / Directie Voorlichting)
Één Den Haag voor iedereen

Één Den Haag voor iedereen

Den Haag is een kleurrijke en diverse stad met een internationale uitstraling. Ruim de helft van alle inwoners is van niet-Nederlandse afkomst. Deze diversiteit brengt veel kansen, maar ook uitdagingen. De Haagse PvdA gaat voor één Haagse samenleving waar iedereen zich thuis voelt.

Lees verder