Door op 4 september 2013

Betere afspraken met de taxibranche

In mijn voorbereiding op de nieuwe Haagse taxiverordening heb ik goede gesprekken met de branche gehad en ben ik een zaterdagnacht op werkbezoek gegaan bij een taxichauffeur. Een nachtje meerijden met een taxi geeft je een eerstehands inkijkje in de problemen waar de Haagse taxi’s tegenaan lopen.

De PvdA deelt de bezwaren van de taxichauffeurs ten aanzien van het door het college aangegeven gebied, gebrek aan handhavingsmogelijkheden, de kosten voor de chauffeurs en het ontbreken van een vast overleg tussen de taxibranche en de gemeente. Voor het overige steunen we de nieuwe regels voor de taximarkt.

De belangrijkste verandering in de verordening is de eis dat taxi’s die zich in het aangegeven Haagse gebied op de opstapmarkt willen begeven zich moeten verenigen in Toegelaten Taxi Organisaties (TTO) van minimaal 30 rijders en 15 taxi’s. Alle aangesloten chauffeurs moeten bovendien een Haags kwaliteitskeurmerk hebben. Zo moet een duidelijker merk, grotere onderlinge sociale controle en een betere klantrelatie ontstaan. De ervaringen in Amsterdam laten zien dat het een verbetering is voor de taxi’s en hun klanten. Zo is de omzet met 20% gestegen en de kwaliteit toegenomen.

Na de geuite kritieken heeft de wethouder aangegeven dat hij het gebied gaat aanpassen, zodat het bijna het hele Haagse grondgebied beslaat. De politie zal betrokken worden bij de handhaving. Hij gaat nogmaals naar de kosten kijken en de mogelijkheden voor gespreide betaling en er komt een vast overleg tussen de gemeente en het taxiveld.

Met deze aanpassingen ga ik ervan uit dat er straks een beter raadsvoorstel ligt en dat we in april 2014 een nog beter functionerende taximarkt hebben.