Briefje van Ab: meer duidelijk over de Kunst- en Cultuurplannen voor de komende jaren

Door Ab Waasdorp op 16 mei 2023

De afgelopen tijd is het in de stad en in de commissievergaderingen veel gegaan over het meerjarenbeleidsplan Kunst en Cultuur. Onze woordvoerder op dit onderwerp, Ab Waasdorp, houdt jullie graag op de hoogte over zijn inzet de komende tijd. 

Het is een druk jaar voor de woordvoerders van kunst en cultuur in de raad. Aan het eind van het jaar moet het meerjarenbeleidsplan (MJB) Kunst en Cultuur 2025-2028 door de Raad zijn goedgekeurd. Dan gaat begin 2024 de tender uit voor die gezelschappen die subsidie willen krijgen of houden, zodat ze de aanvraag kunnen doen voor de periode 2025-2028.

Dat geeft druk, aan alle kanten. Bij de wethouder cultuur, wethouder Bruines, ook blijkbaar. Zij stuurde onlangs pas, vlak voor het meireces, een voortgangsbrief naar de Raad. Daar stond een hele hoop nog niet in, waardoor er bij veel kunstinstellingen en –gezelschappen blinde paniek ontstond. Druk ook bij ons als woordvoerders: pal na het reces was de raadscommissievergadering al. Voorbereidingstijd was er dus nauwelijks.

Gelukkig is onze werkgroep Cultuur altijd paraat! Daarmee kon ik een paar dagen voor de vergadering nog sparren, en dat heeft zeker geholpen. Wethouder Bruines, stond dus voor een uiterst kritische commissie, want dat moet zeker gezegd: mijn collega’s van de andere partijen zijn allen de zaak van de kunst zeer toegedaan. We hebben duidelijk kunnen maken dat er van haar kant uit nog veel moet gebeuren, dat er naast de woorden ook getallen moeten komen zodat iedereen weet waar hij ook financieel aan toe is. Juist het ontbreken daarvan zorgde voor de onrust. En er is ook nog een groot, en structureel exploitatietekort bij Amare dat dreigend aan de horizon te zien is….

Komende maand komt er een tweede ronde. Dan moet er veel meer duidelijkheid zijn. Van alle grote gemeentes geeft Den Haag per inwoner het minste uit aan Kunst en Cultuur. Dat is al een schande, maar dat moet niet nog erger worden. Sterker nog: daar moet echt wat bij om ook Fair Pay, een eerlijke beloning voor werknemers en kunstenaars, mogelijk te maken. Dat dat er nog niet is, is voor mij eigenlijk onbegrijpelijk.

Voor die vergadering wil ik zeker weer even langs onze mooie werkgroep Cultuur voor advies. Vind je dat interessant, sluit dan vooral aan! Je kan hiervoor een mailtje sturen naar mij.

Ab Waasdorp

Fractievertegenwoordiger PvdA Den Haag
Woordvoerder Kunst en Cultuur

Ab Waasdorp

Ab Waasdorp

Fractievertegenwoordiger Ab is geboren en getogen in Den Haag en woont met veel plezier in Duinoord. Hij is al meer dan 20 jaar lid van de PvdA en was eerder onder andere bestuurslid bij onze afdeling. Daar was hij de drijvende kracht achter onze wijkteams.  Ab heeft een dieprood sociaal hart, veel ervaring binnen de

Meer over Ab Waasdorp