Bestuurslid

Ab Waasdorp

Wijkteams
Ab Waasdorp

Over Ab Waasdorp

“De Partij van de Arbeid staat voor verbinding, voor bestaanszekerheid voor iedereen, voor een goede toegankelijke en betaalbare gezondheidszorg, voor goede en betaalbare huisvesting waar je niet 10 jaar voor in de rij moet staan.  Voor iedereen, ongeacht je afkomst, je kleur, je geaardheid. Mijn leven lang (en dat is lang, ik ben al 63 jaar oud) heb ik in die missie geloofd en er is niemand die me wijsmaakt dat dat niet meer relevant zou zijn.

We zijn al heel lang een bestuurderspartij. Dat is ook goed, want daarmee kan je idealen tot beleid maken, tot voordeel van de mensen waar we voor opkomen. Maar het is niet genoeg. We moeten de wijken in, de straat op, aanwezig zijn bij manifestaties, in de buurthuizen. Want op het stadhuis of op het Binnenhof heb je lang niet altijd echt in de gaten hoe het er met de mensen voor staat.

De PvdA gelooft in wijkteams om dat voor elkaar te krijgen. Wijkteams van PvdA-ers die gehecht zijn aan hun eigen wijk, de problemen daar kunnen signaleren en voor ieder een luisterend oor hebben. Daarmee kunnen we onze vertegenwoordigers in de raad voeden en sturen. Daarmee kunnen we ons verkiezingsprogramma vorm geven. Daarmee kunnen we daadwerkelijk wat voor de mensen betekenen. Ik weet dat dat kan werken, dat heb ik de afgelopen twee jaar in mijn eigen stadsdeel Scheveningen gezien. We zijn hierin een beetje op weg, maar er moet nog veel meer gebeuren. Daar wil ik de komende tijd in gaan investeren. Ik reken daarbij op de steun van jullie allemaal!”