Martijn blogt: de val van het kabinet en de Haagse situatie

Door Martijn Balster op 25 augustus 2023

Welkom terug! Hopelijk heb je genoten van een fijne vakantie. Wat zijn we – alleen al in Europa weer geconfronteerd met de grilligheid van het klimaat. Met de ramp in Slovenie, mega-hagelstenen in Italie, bosbranden in Portugal en (gelukkig zaten wij er net buiten) storm en aardverschuivingen in Noorwegen. Niet onlogisch dat onze nieuwe lijsttrekker Frans Timmermans, ook voor de komende verkiezingen het klimaat een stevige positie geeft.

Want wat ging het snel allemaal. De val van het Haags stadsbestuur, de val van het kabinet. Ons besluit voor een gezamenlijke lijst met GroenLinks voor de Tweede Kamerverkiezingen en benoeming van Frans Timmermans als lijsttrekker voor onze nieuwe groene, sociaal-democratische volksbeweging. En dan alleen scheidend politici, waaronder onze eigen Attje Kuiken en Henk Nijboer, die ons jaren fantastisch hebben vertegenwoordigd.

Ik ben optimistisch. Met de versnippering overal, zijn wij de enige beweging die de verbinding echt voorop stelt. De kracht van verbinding, van samen, van solidariteit is in vele opzichten uit beeld geraakt. Door alle kabinetten Rutte, waarin visie verdween en waarin de eigen verantwoordelijkheid steeds centraler kwam te staan. Waarbij eenvoudige zaken, zoals het financieel ondersteunen van mensen die de kinderopvang niet helemaal uit eigen zak kunnen opbrengen, niet meer te regelen bleken. En waarbij de overheid als bedrijf, het persoonlijk contact verloor met burgers.

Het zijn boeiende tijden. Tijden van campagne, tijden om te laten zien dat we verschillen overbruggen en met vereende kracht de straat op gaan. Maar ook dat we laten zien dat er hoop is. Juist voor de vele kiezers die het vertrouwen in overheid en misschien ook wel elkaar zijn kwijt geraakt. Een land waar het economisch zo fantastisch gaat, laat zich pas echt van de goede kant zien als we de welvaart die er is, juist ook inzetten voor zij die het niet komt aanwaaien.

In Den Haag zijn we ook weer opgestart. De rechtse colleges van Hart voor Den Haag, VVD en D66; of van Hart voor Den Haag, VVD, Partij voor de Dieren, ChristenUnie/SGP, Denk en SP zijn afgevallen. Op dit moment wordt verkend of PvdA, D66, GroenLinks, CDA, Partij voor de Dieren en DENK tot afspraken kunnen komen. Hopelijk kunnen we snel iets melden. Want ook in onze stad, hebben we nog een flinke klus te klaren.

Ik hoop jullie allemaal te zien op de seizoensopening volgende week vrijdag!

Mat rode groet, Martijn

Martijn Balster

Martijn Balster

Martijn (39) is van 2013 tot 2019 raadslid en fractievoorzitter voor de PvdA in de Haagse gemeenteraad. In die hoedanigheid is hij onder meer actief op het terrein van wonen, ruimtelijke ordening, financiën en economie. Op 19 december 2019 wordt hij wethouder Wonen, Wijken en Welzijn. Hij was zijn eerste periode verantwoordelijk voor het woonbeleid,

Meer over Martijn Balster