Wethouder

Martijn Balster

Wonen (woonbeleid, woonruimteverdeling, erfpachtbeleid, welstandsbeleid, vergunningen en handhaving bouwen en wonen, verbetering particuliere woningen, leegstandsaanpak, Haagse Pandbrigade, Grondbedrijf) | Gebiedsontwikkeling Zuidwest | Ruimtelijke ontwikkeling stadsdelen Escamp en Loosduinen | Wijken en Stadsdelen (inclusief Wijkaanpak) | Participatie | Bewonersorganisaties | Welzijn | Stadsdeelwethouder Escamp
Martijn (38) werd op 19 december 2019 wethouder voor de Haagse PvdA. Daarvoor was hij bijna zes jaar raadslid en fractievoorzitter voor de PvdA in de Haagse gemeenteraad en onder meer actief op het terrein van wonen, ruimtelijke ordening, financiën en economie. In het stadsbestuur is Martijn verantwoordelijk voor wonen, ruimtelijke ordening, welzijn en het beleid rond participatie en stadsdelen. In het gesloten coalitieakkoord (december 2019 – LINK) zijn grote ambities opgenomen om de woningnood op te lossen en de betaalbaarheid van Haagse woningen te vergroten. Martijn zet daar vol energie zijn schouders onder.

Martijn woont met zijn vrouw en drie zoons in Mariahoeve. In zijn vrije tijd loopt hij graag hard.

Iedereen moet zeker kunnen zijn van een fatsoenlijk huis in onze mooie stad. We zien dat dat steeds moeilijker wordt. Er zijn te veel misstanden, prijzen stijgen te snel en er zijn te weinig betaalbare woningen. In het Haagse stadsbestuur zet ik me in voor fatsoenlijke woonomstandigheden voor iedereen, in elke wijk. Zodat iedereen zich kan thuisvoelen in onze mooie stad.

Samen stad maken. Dat is mijn drijfveer. Dat betekent dat we niemand afschrijven en goed gebruik maken van alle energie van al onze stadsgenoten. Goede ideeën worden verwelkomd, initiatief gewaardeerd en we hebben oog voor mensen die niet zo gemakkelijk de weg naar het stadhuis kunnen vinden. We investeren in mensen die het tegenzit en dagen mensen uit om een bijdrage te leveren aan een mooiere stad. Samen dus.