Janneke blikt terug op 2022 bij de jaarrekening

Door Janneke Holman op 6 juli 2023

Vandaag debatteerde de gemeenteraad in de laatste vergadering voor de zomervakantie over de jaarrekening 2022. Lees hieronder de bijdrage van onze fractievoorzitter Janneke Holman in het debat. 

We kijken vandaag terug op 2022. Een jaar dat de geschiedenis in zal gaan als het jaar van de Russische inval in Oekraïne en de verschrikkelijke oorlog die daarop volgde, en die nog altijd bezig is. We mogen er trots op zijn hoe we als stad in razend tempo opvang organiseerden voor gevluchte Oekraïners. Via deze weg wil ik dan ook iedereen bedanken die hieraan heeft bijgedragen, van mensen die zelf hun huis open stelden tot ambtenaren op het stadhuis die vliegensvlug aan de slag gingen om de organisatie hiervoor op poten te zetten. Natuurlijk ook iedereen die op andere manieren heeft bijgedragen, zoals de vrijwilligers van de vlaggenwacht voor de Russische ambassade. Zelf zal ik nooit vergeten hoe de Oekraïense band Go_A, bekend van het songfestival, het Life I Live festival opende op het Lange Voorhout, met een zee van geel-blauwe vlaggen in het publiek (zie foto). Ondertussen gingen foto’s de wereld over van verkeersborden in Oekraïne die het Russische leger richting ‘Haaga’ stuurden. Nog nooit sinds ik in Den Haag woon voelde ik zo sterk: Ja, wij zijn de Internationale Stad van Vrede & Recht. Daarom steunt de PvdA ook van harte de motie van Hart voor Den Haag over hoe we als stad kunnen bijdragen aan de wederopbouw van Oekraïne zodra de situatie stabiel is. 

Dan kom ik bij de punten die de PvdA heeft meegenomen uit de commissiedebatten over de jaarrekening vorige week. 

Ruimere openingstijden wijkbibliotheken

Allereerst over de bibliotheken, de ankers in onze wijken waar scholieren rustig huiswerk te maken, mensen een cursus kunnen en waar je natuurlijk nog altijd een boek kunt lenen. Het is goed nieuws dat het college geld heeft aangevraagd bij het Rijk voor het openen van een bibliotheek in Mariahoeve en het verruimen van de openingstijden van de centrale bibliotheek en Laak. Maar het zou ook goed zijn als we toewerken naar ruimere openingstijden van de andere wijkbibliotheken. Graag een reactie van het college welk perspectief ze hiervoor kunnen bieden. 

Schoolspullenpas voor gezinnen in armoede

Dan, de Schoolspullenpas. De pas waarmee gezinnen in armoede een rugzak, gymkleding of andere spullen kunnen kopen zodat kinderen goed mee kunnen doen op school. Ontzettend belangrijk voor duizenden gezinnen in de stad, maar de bedragen zijn dit jaar ineens lager. Wat de PvdA dwars zit, is dat Stichting Leergeld juist vanwege signalen van ouders en kinderen de subsidieaanvraag heeft gesplitst in de aanvraag voor een Schoolspullenpas en een Zomerpas, maar dat vervolgens alleen het lagere bedrag voor de Schoolspullenpas is toegekend. Wij ondersteunen de motie van D66 die oproept om in gesprek te gaan met Stichting Leergeld en de ouders, en het zou goed zijn als ook dit punt wordt meegenomen in dat gesprek. Is het college bereid dat te doen en daarvan een terugkoppeling te sturen naar de raad?

Goed bereikbare maakindustrie

In de groeiende stad moet ook ruimte blijven voor kleine bedrijvigheid, voor vakmensen, kortom, voor de maakindustrie. Het is goed dat er na de zomer een plan komt hoe we de maakindustrie beter kunnen ondersteunen. Wel hopen we dat daarin ook meegenomen kan worden dat ook mensen die in de maakindustrie werken snel op hun werk kunnen komen. De 15-minuten stad mag niet alleen voorbehouden zijn aan ambtenaren en expats. Daarom dienen wij een motie in om concrete voorstellen te doen voor het verstigingsklimaat van de maakindustrie in het bijzonder voor Laakhavens, Mercuriuskwartier en Zichtenburg-Kerketuinen-Dekkershoek (ZKD). 

Veiligheid en leefbaarheid in de Paul Krugerlaan

De Paul Krugerlaan in Transvaal is een wijkwinkelstraat met veel potentie als we meer zouden investeren in de veiligheid en leefbaarheid. En als bewoners, ondernemers, politie, handhaving en de gemeente hierin nog beter zouden optrekken. In eerdere debatten over het uitbreiden van prioritaire gebieden wordt deze straat ook vaak genoemd. Daarom dienen wij een motie in om te onderzoeken wat er nodig is om de Paul Krugerlaan te kenmerken als prioriatair gebied. 

Zorgen over gifitge werksfeer op het stadhuis

De PvdA is geschrokken van het bericht gisteren in het AD over de slechte werksfeer op een aantal afdelingen in het stadhuis. De mensen die dag in dag uit inzetten voor de stad, moeten kunnen rekenen op een fijne en veilige werkomgeving, en een veilige plek om meldingen te doen en een onafhankelijke beoordeling en afhandeling daarvan. De inspreker namens de FNV deed het voorstel om in gesprek te gaan over het instellen van een onafhankelijke commissie. Wij horen graag of het college daarmee aan de slag wil.

Janneke Holman

Janneke Holman

Janneke Holman (1990) woont in het Valkenboskwartier. Sinds 2018 is ze raadslid voor de PvdA Den Haag en woordvoerder op armoedebestrijding, dakloosheid, zorg en welzijn, buitenruimte en duurzaamheid. Daarin ziet ze dat er een hoop is om voor te knokken. Ze stelt dat de verschillen in Den Haag groot zijn en je steeds mondiger en assertiever

Meer over Janneke Holman