Martijn Balster presenteert concept-verkiezingsprogramma: Eerlijk Haags!

19 september 2021

Na het ophalen van zorgen en ideeën uit alle wijken van Den Haag, geven we nu het concept-verkiezingsprogramma terug aan de stad. Met ‘Eerlijk Haags!’ biedt de Haagse PvdA de stad een visie met heldere, haalbare en eerlijke keuzes. Hiermee willen we verschillen tussen mensen verkleinen en onze bewoners dichter bij elkaar brengen.

“Wij knokken voor een eerlijke stad, waarin iedereen zich thuis voelt,” zegt lijsttrekker Martijn Balster strijdvaardig. “Dat betekent dat we de woningnood aanpakken bij de wortel: overal in de stad betaalbaar bouwen en beleggers aanpakken die alleen willen verdienen aan woningen. Een fijne, betaalbare woning is nog maar de eerste stap. Voor elk kind willen we de beste meester of juf voor de klas en voor elke Hagenaar zekerheid van een goed inkomen en werk. We gaan aan de slag met de enorme klimaatopgave waarin iedereen mee moet kunnen komen. Dát is eerlijk Haags.”

Bouwen voor elke portemonnee & huisjesmelkers? Functie elders!

Wij leggen er ons niet bij neer dat de gemeente niks zou kunnen doen aan de woningnood. Martijn Balster greep de afgelopen twee jaar als wethouder al stevig in op de woningmarkt en wil doorpakken: “Ik wil dat onze kinderen, starters en onze ouderen nu en in de toekomst betaalbaar in de stad kunnen wonen.”

Daarvoor is een enorme inspanning nodig. “We veroveren de stad terug op huisjesmelkers en beleggers. Wat ons betreft gaan de huren in de vrije sector aan banden en pakken we misstanden door slechte pandjesbazen stevig aan.” Huurprijsregulering, structurele uitbreiding van de pandbrigade en fikse investeringen in betaalbare huizen overal in de stad zijn daarom enkele voorstellen in het nieuwe programma.

Elke wijk rijk

Het verkiezingsprogramma toont plannen om de verdeeldheid in de stad tegen te gaan. Nu ligt de ene buurt er spik en span bij terwijl mensen in de andere buurt over troep door de straat struikelen en zich niet meer veilig voelen. “Dat kan niet. Daarom willen we de gemeentelijke lasten op een eerlijke wijze verhogen. Zo kunnen we wijken als Moerwijk, Transvaal, Bouwlust, Rustenburg en Laak opknappen, schoner houden en beter inrichten.”

We doen ook een beroep op de rijksoverheid. “Het schrappen van de wijkaanpak tien jaar geleden was een grote fout. Als je verdeling wil bestrijden, moeten we met het rijk investeren in wijken waar het minder gaat: in betere huizen, verduurzaming, maar ook in cultuur, goede scholen en een betere gezondheid. En last but not least in de aanpak van onveilige straten, ondermijnende criminaliteit en overlast.”

Iedereen telt mee, elk kind de beste meester of juf

Iedereen in onze stad, van welke afkomst of leeftijd dan ook, verdient een volwaardige plek. Dit begint bij goed onderwijs. Er is geen stad in Nederland waar kinderen zulke grote onderwijsachterstanden oplopen ten opzichte van leeftijdsgenootjes elders in de stad, als in Den Haag. “Dat komt onder meer door onderadvisering en te weinig goede leerkrachten. In het bijzonder op scholen waar de werkdruk hoger is en kinderen veel zorgen hebben,” zegt Martijn. Daarom willen wij leerkrachten naar Den Haag trekken door hen te helpen met woningen en betere arbeidsvoorwaarden. Ook willen we hen trainen in de strijd tegen onderadvisering en investeren in betere huiswerkbegeleiding voor elk kind.

Kansen bieden is echter meer dan goed onderwijs alleen. “Het is onacceptabel dat je door je achternaam of uiterlijk minder kans hebt op een baan, vaker wordt aangehouden of de kroeg niet inkomt,” zegt Martijn. Daarom pleit de PvdA voor mystery guests om discriminatie op te sporen bij de deur van de kroeg en bestrijding van discriminatie op de arbeidsmarkt, de woningmarkt en op straat.

Ambitieus & eerlijk verduurzamen

De overstromingen, het extreme weer en het IPCC-klimaatrapport van afgelopen zomer laten zien dat we echt aan de slag moeten met een klimaatneutraal Den Haag in 2030. “Maar we zien dat vele bewoners zich zorgen maken over de energietransitie. Daarom pakken we energietransitie samen met bewoners op, maken we subsidies voor verduurzaming voor iedereen toegankelijk en gaan we energiearmoede tegen.” Ook zetten we in op meer groen en een schonere lucht, juist in wijken waar nu veel steen is en een vervuilde lucht, zoals rond de Vaillantlaan.

Met de stad in gesprek: #wijhorenjou

De stad is nooit af en dus een verkiezingsprogramma ook nooit. Daarom staat het nog open voor verbeteringen. “Wij gaan met onze leden in gesprek, maar ook met de stad. Dit doen we tijdens maandelijkse BuurtBabbels, op sociale media en in onze podcast onder het motto #wijhorenjou.”

Download het concept-verkiezingsprogramma 2022-2026 hier.

De PvdA Den Haag bedankt haar verkiezingsprogrammacommissie onder leiding van Koen van Schie – Akdag, die ziel en zaligheid heeft gelegd in dit mooie programma. Petje af voor alle gesprekken die ze door de hele stad gevoerd hebben en het vele werk dat tot een handzaam en helder programma heeft geleid.