Reactie op de brief van gespreksleider Bruno Bruins

22 juni 2023

Vandaag stuurde Bruno Bruins zijn brief met de terugkoppeling als gespreksleider aan de Haagse gemeenteraad. Drie weken geleden werd hij door de fractievoorzitters in de Haagse raad aangesteld als gespreksleider naar aanleiding van de motie die op 25 mei is aangenomen in de gemeenteraad, over het herstellen van onderling vertrouwen en verhoudingen, transparante partijfinanciering en de ontstane situatie door de uitspraak in de zaak De Mos. Eerder deelden we de input die fractievoorzitter Janneke Holman en vice-fractievoorzitter Mikal Tseggai deelden in het gesprek met Bruno Bruins. 

Reactie

De PvdA bedankt Bruno Bruins voor de gesprekken. We zien in zijn brief veel punten terug die wij als fractie, maar ook veel andere partijen hebben aangedragen, zoals het werken aan vertrouwen en de opdracht die hier ligt voor de raad als geheel en elk raadslid in het bijzonder. Net als de constatering dat transparantie over partijfinanciering en het openbaar maken van giften en donaties door het merendeel van de raad gedeeld wordt. Er is ongelooflijk veel werk te doen om cultuur, werkwijze, vertrouwen en sfeer in de Haagse politiek te verbeteren. Daar draagt de PvdA graag aan bij.

Onderwerp van de gesprekken was ook de samenstelling van de coalitie. Net als in de raadsdebatten en in het gesprek met de heer Bruins, hebben wij opnieuw gezegd dat het standpunt van de PvdA kort en helder is: de huidige coalitie is tot stand gekomen na lange en intensieve onderhandelingen, waar nu een goede maar precaire balans is tussen links en rechts, progressief en conservatief. We werken goed samen, en daar willen we mee door. 

De PvdA zal een rechtse coalitie niet aan een meerderheid helpen omdat wij staan voor een sociaal, eerlijk en groen Den Haag. We hebben het volste vertrouwen in de zittende coalitie.

Ons standpunt is ongewijzigd. De overweging om verkennende gesprekken tussen de huidige coalitie en Hart voor Den Haag te starten, delen we daarom niet.

De weg naar herstel en vertrouwen en onderlinge verhoudingen is een lange weg. Wij willen daarbij meer ruimte bieden aan de gehele oppositie, zodat alle raadsleden hun kaderstellende en controlerende rol beter kunnen pakken. Want de stad verdient een goed functionerend stadsbestuur. 

Lees hier ook het verslag van het gesprek dat we gevoerd hebben met Bruno Bruins.