DISCRIMINATIE EN RACISME

In Den Haag mag je jezelf zijn. De wijk waarin je woont, je achtergrond of wie je ouders zijn, mogen nooit bepalen welke kansen je krijgt. Iedereen heeft gelijke rechten en verdient gelijke kansen. In Den Haag is géén ruimte voor discriminatie en racisme. Wij willen:
 • geen vooroordelen; daarom trainen we professionals in onderwijs, zorg en welzijn in het tegengaan van onbewuste vooroordelen;
 • geen discriminatie; daarom maken we afspraken met werkgevers, onderwijs, politie en uitgaansgelegenheden om dit uit te bannen en zetten we mystery guests in waar dat kan. Wie discrimineert, verliest zijn vergunning om een woning te verhuren bijvoorbeeld;
 • een gemeentelijk keurmerk voor bedrijven dat toont of bedrijven een actief antidiscriminatiebeleid hebben;
 • een antidiscriminatie-pact met partners in de stad (bedrijven, organisaties, onderwijsinstellingen, (sport)verenigingen, etc.) met afspraken waarmee we discriminatie tegengaan;
 • geen etnisch profileren; daarom verbeteren we de vertrouwensrelatie tussen politie en wijkbewoners en betrekken de scholen hierbij, neemt de politie in Den Haag alle aangiften van discriminatie op en stimuleert de gemeente de politie om diverser te worden;
 • een actief en ambitieus diversiteitsbeleid (inclusief anoniem solliciteren en trainen van medewerkers) bij de gemeente en haar partners;
 • aandacht aan alle onderdelen van onze gedeelde geschiedenis, waaronder de migratiegeschiedenis en de (herdenking van) de slavernij;
 • Den Haag speelde als machtscentrum een belangrijke rol in ons koloniale slavernijverleden. Daarom zou het goed zijn als de gemeente in navolging van Amsterdam excuses aanbiedt voor het slavernijverleden;
 • een gelijk loon voor mannen en vrouwen bij gelijk werk;
 • een sterk anti-discriminatiebureau dat discriminatie-meldingen serieus oppakt en bewustwordingscampagnes over het melden;
 • een islamitische begraafplaats in Den Haag of in de regio;
 • een quotum van veertig procent vrouwen in topposities en werknemers met een niet-Nederlandse achtergrond in de nieuwe top- en middenmanagers in de gemeente;
 • Extra ondersteuning van hulpverleners voor extra kwetsbare groepen zoals LHBTQIA+’ers met een migratieachtergrond.
Privé: Mikal Tseggai

Privé: Mikal Tseggai

Mikal (1995) is sinds 2018 raadslid van de Haagse Partij van de Arbeid. Vanaf 2022 is zij weer vicefractievoorzitter van de PvdA Den Haag. In de gemeenteraad houdt zij zich o.a. bezig met thema’s als stadsontwikkeling & wonen, onderwijs en integratie. Naast haar werk in de gemeenteraad rondt ze momenteel haar master Development Studies af

Meer over Privé: Mikal Tseggai
Één Den Haag voor iedereen

Één Den Haag voor iedereen

Den Haag is een kleurrijke en diverse stad met een internationale uitstraling. Ruim de helft van alle inwoners is van niet-Nederlandse afkomst. Deze diversiteit brengt veel kansen, maar ook uitdagingen. De Haagse PvdA gaat voor één Haagse samenleving waar iedereen zich thuis voelt.