PvdA organiseert groot Gelijke Kansenspel op het Plein tijdens koopavond

8 maart 2022

Iedereen heeft recht op een woning, goed onderwijs en een fijne wijk. Gelijke kansen is dan ook het belangrijkste thema van de PvdA. In aanloop naar de gemeenteraadsverkiezingen proberen Den Haag, Rotterdam en Amsterdam dat te visualiseren door een levend Gelijke Kansenspel te spelen met de inwoners van die steden. Hiermee ervaren zij wat het betekent om veel en weinig kansen te krijgen en hoe beleid van de gemeenteraad dit beïnvloedt. Wij leggen donderdagavond van 17 tot 21 uur een levensgroot bordspel van 40 meter op het Plein en nodigen elke voorbijganger uit om mee te spelen.

“Niet iedereen ervaart dagelijks wat het betekent om meer of minder kansen in het leven te krijgen,” aldus Martijn Balster, lijsttrekker van de PvdA Den Haag. “En hoe beleid vanuit de gemeenteraad deze kansen kan beïnvloeden. Maar nog steeds ervaren ontzettend veel Hagenaars barrières om kansen te pakken op de woningmarkt, in het onderwijs en door discriminatie.” Het levende Gelijke Kansenspel zal dit daarom visualiseren. Deelnemers krijgen een startpositie via een kaart die ze aan het begin van het spel trekken. De kaart vertelt bijvoorbeeld dat iemand die met twee ouders heeft die advocaten zijn en een stage en baan voor hem/haar kunnen regelen, op vakje 20 kan beginnen. Een kind van een gevluchte moeder begint bijvoorbeeld op vakje 0.

Stappen vooruit met PvdA-beleid

Gedurende het spel trekken de spelers kaarten die beleid vertegenwoordigen. Zo kan iemand die de beleidskaarten ‘gratis huiswerkbegeleiding’ of de ‘opkoopbescherming’ trekt een aantal plekken naar voren. Dit zijn maatregelen die de PvdA heeft genomen de afgelopen raadsperiode. Spelers die kaarten trekken die de oplopende huizenprijzen of de bezuiniging op jeugdzorg vertegenwoordigen, moeten een aantal stappen achteruit doen. “Dat zijn echt consequenties van rechts beleid. Dat willen wij terugdraaien door maatregelen zoals een verhuurdersvergunning waarmee we huisjesmelkers kunnen controleren en trainingen voor docenten om een eerlijk schooladvies voor elkaar te krijgen,” aldus Martijn.

Tonen wat op het spel staat

Hij is zelf ook bij het levend Gelijke Kansenspel aanwezig, net als onze #2 Mikal Tseggai en andere kandidaatraadsleden. Ook Tweede Kamerlid Habtemu de Hoop, die zich landelijk hard maakt voor gelijke kansen, is erbij. Iedereen is welkom mee te spelen van 17 tot 21 uur op het Plein. “We hopen dat dit spel duidelijk maakt wat er letterlijk op het spel staat. En dat we 14, 15 en 16 maart genoeg stemmen krijgen om onze plannen waar te maken.” Kom jij ook langs?