HAAGSE HOUT

Haagse hout is een groot stadsdeel, van Bezuidenhout, Benoordenhout tot Mariahoeve. Er is veel groen en er zijn veel woningen, maar het kan veel faciliteiten gebruiken zoals scholen, sportplekken en bibliotheken. Daarom willen we:
  • een permanente basisschool in Bezuidenhout-West en daaromheen een sport- en speeltuin;
  • het familiecentrum in Mariahoeve inzetten als huiskamer voor de wijk om kwetsbare groepen te bereiken;
  • samenwerking tussen organisaties stimuleren, zoals het Diamanttheater en het atelier Kunstpost in een cultuurpodium;
  • extra sportvoorzieningen en ontmoetingsplekken voor jongeren boven de twaalf.
  • het winkelcentrum Mariahoeve opknappen;
  • meer woningen;
  • de toegang tot het wijkpark verbeteren;
  • bibliotheken in Mariahoeve en Benoordenhout;
  • een laagdrempelige zorgvoorziening in combinatie met sociale woningbouw op het Bronovoterrein.
Andrea Bartman

Andrea Bartman

Andrea heeft een brede ervaring binnen de partij, eerst in Amsterdam en sinds ruime tijd ook in Den Haag, onder andere als bestuurslid. Van 2018tot 2022 was ze fractievertegenwoordiger in de Haagse gemeenteraad. Haar politieke drijfveer is om sociale verschillen aan te pakken, bijvoorbeeld tussen wijken. Ook is ze erg begaan met vluchtelingen. Andrea heeft

Meer over Andrea Bartman