INBURGERING EN INTEGRATIE

Samenleven met verschillende mensen en achtergronden is niet altijd gemakkelijk. We snappen dat bewoners het gevoel hebben dat ze verhuisd zijn zonder van huis te zijn veranderd. De gemeente kan helpen om het samenleven in buurten soepeler te laten verlopen met goede voorzieningen voor ontvangst, inburgering en integratie. Wij willen:
  • inburgeringsonderwijs beter laten aansluiten op het reguliere onderwijs om zo de kwaliteit en het slagingspercentage voor inburgering te verhogen;
  • betere begeleiding van jonge statushouders zodat ze sneller participeren. Daarom vragen we de landelijke overheid om geld en maken we zelf extra geld vrij;
  • dat de gemeente actief nieuwe migranten opzoekt en ze laagdrempelige ontvangst- en inburgeringsvoorzieningen aanbiedt;
  • dat elke arbeidsmigrant geregistreerd wordt, inclusief huisadres. Dat vragen we bij de Rijksoverheid;
  • dat alle kinderen van nieuwkomers zo snel mogelijk in Den Haag naar school gaan;
  • nieuwkomers snel integreren door voorzieningen voor ontmoeting, ontwikkeling en voorlichting, samen te werken met organisaties en werkgevers en ze te laten leren op de werkvloer;
  • vluchtelingen en statushouders ruimhartig opvangen en begeleiden met steun van Hagenaars en Hagenezen;
  • werkplekken voor de inburgeraar samen met bedrijven en organisaties;
  • taalonderwijs en inburgering voor nieuw- en oudkomers die geen inburgeringsverplichting hebben.

Klik hier om te kijken wat we willen voor het leren van de Nederlandse taal in Den Haag.

 

Mikal Tseggai

Mikal Tseggai

Mikal is tot eind januari 2022 met ziekteverlof. We wensen haar natuurlijk heel veel beterschap. Tot die tijd wordt zij in de gemeenteraad vervangen door Samir. Mikal (1995) is sinds 2018 raadslid en sinds december 2019 ook de fractievoorzitter van de Haagse Partij van de Arbeid. Vanaf 2022 is zij weer vicefractievoorzitter van de PvdA

Meer over Mikal Tseggai
Den Haag voor iedereen

Den Haag voor iedereen

De Haagse PvdA knokt voor de toekomst van onze stad en haar mensen. Zodat iedereen betaalbaar kan wonen. Zodat iedereen kans maakt op een goede baan en de zorg krijgt die ze nodig hebben. Voor een Den Haag voor iedereen.

Lees verder