Roep publieke bestuurders met topinkomens op het matje

29 november 2017

Het is onaanvaardbaar dat bestuurders van maatschappelijke instellingen meer verdienen dan een ministerssalaris. Daarom willen wij bestuurders van Haagse maatschappelijke organisaties die meer dan een ministerssalaris verdienen ter verantwoording roepen in de gemeenteraad. Aangezien het college hier geen actie op onderneemt, willen we als gemeenteraad zelf in gesprek met bestuurders. Laat ze maar uitleggen waarom ze zo’n hoog salaris nodig hebben op kosten van de mensen in de stad. Geld voor zorginstellingen moet gewoon naar goede zorg gaan, niet naar torenhoge salarissen voor bestuurders.​

Het is teleurstellend om te zien dat de wethouder de motie om een topinkomensnorm bij aanbestedingen in te voeren niet wil uitvoeren. De motie die vorig jaar door de gemeenteraad werd aangenomen had ervoor moeten zorgen dat bestuurders van maatschappelijke instelingen die (deels) gefinancierd werden door de gemeente Den Haag maximaal een ministerssalaris mochten verdienen. De wethouder kiest een voorzichtige en risicoloze lijn. Maar wat ons betreft moeten we juist kijken hoe ver we kunnen gaan als gemeente. In het fabeltje dat we alleen voor belachelijke hoge salarissen goede bestuurders krijgen gelooft al lang niemand meer.

(Foto Unsplash.com / Hunters Race)