Roep publieke bestuurders met topinkomens op het matje

Door Martijn Balster op 29 november 2017

Het is onaanvaardbaar dat bestuurders van maatschappelijke instellingen meer verdienen dan een ministerssalaris. Daarom willen wij bestuurders van Haagse maatschappelijke organisaties die meer dan een ministerssalaris verdienen ter verantwoording roepen in de gemeenteraad. Aangezien het college hier geen actie op onderneemt, willen we als gemeenteraad zelf in gesprek met bestuurders. Laat ze maar uitleggen waarom ze zo’n hoog salaris nodig hebben op kosten van de mensen in de stad. Geld voor zorginstellingen moet gewoon naar goede zorg gaan, niet naar torenhoge salarissen voor bestuurders.​

Het is teleurstellend om te zien dat de wethouder de motie om een topinkomensnorm bij aanbestedingen in te voeren niet wil uitvoeren. De motie die vorig jaar door de gemeenteraad werd aangenomen had ervoor moeten zorgen dat bestuurders van maatschappelijke instelingen die (deels) gefinancierd werden door de gemeente Den Haag maximaal een ministerssalaris mochten verdienen. De wethouder kiest een voorzichtige en risicoloze lijn. Maar wat ons betreft moeten we juist kijken hoe ver we kunnen gaan als gemeente. In het fabeltje dat we alleen voor belachelijke hoge salarissen goede bestuurders krijgen gelooft al lang niemand meer.

(Foto Unsplash.com / Hunters Race)

Martijn Balster

Martijn Balster

Martijn Balster is de fractievoorzitter van de Haagse PvdA en lijsttrekker voor de gemeenteraadsverkiezingen op 21 maart 2018. “Is onze mooie stad van ons allemaal? Daarover gaan de verkiezingen van 21 maart. Ik wil me er als lijsttrekker van de Haagse PvdA hard voor maken dat iedereen zich thuis voelt in onze mooie stad. Daarom

Meer over Martijn Balster