Welzijn

In Den Haag bepaalt de wijk waar je woont hoe lang je in goede gezondheid leeft, hoe oud je wordt en hoeveel zorg je nodig hebt. De PvdA wil deze verschillen in gezondheid en gezonde levensverwachting verkleinen. Dat betekent dat wijkverpleegkundigen en opbouwwerkers de tijd moeten hebben om bij mensen langs te gaan, om in de wijk te investeren en om eenzaamheid te bestrijden.

 

In Den Haag bepaalt de wijk waar je woont hoe lang je in goede gezondheid leeft, hoe oud je wordt en hoeveel zorg je nodig hebt. Vaak gaan gezondheidsproblemen samen met schulden, zware werkomstandigheden en slechte woonomstandigheden. De PvdA wil deze verschillen in gezondheid en gezonde levensverwachting verkleinen. Want iedereen in Den Haag verdient dezelfde kans op een gezond leven.

Daarom zetten wij in op het voorkomen van gezondheidsproblemen. Dat betekent dat wijkverpleegkundigen en opbouwwerkers de tijd moeten hebben om bij mensen langs te gaan, om in de wijk te investeren en om eenzaamheid te bestrijden. Mantelzorgers en vrijwilligers zijn hierbij heel waardevol, maar zij verdienen ook goede ondersteuning om te voorkomen dat ze overbelast raken.

Meer opbouwwerkers en wijkverpleegkundigen die de tijd hebben om te investeren in de wijk en haar bewoners

Het wordt tijd voor de terugkeer van de opbouwwerker: mensen die de wijk kennen, samen met bewoners activiteiten opzetten en oog hebben voor de bewoners die vanuit zichzelf misschien niet zo snel de deur uitkomen. We willen meer organisaties en bewonersinitiatieven de kans geven om bij te dragen aan verbinding. De sociale wijkzorgteams worden uitgebreid met wijkverpleegkundigen die de handen vrij hebben om de wijk in te gaan, om aan te bellen en om te kijken of mensen hulp nodig hebben, en met mensen met expertise op het gebied van geestelijke gezondheidszorg, die zelf contact leggen en onderhouden met mensen met psychische problemen, ook als het om zorgmijders gaat, en hen naar de juiste zorg toe leiden. Ook dienen zij alert te zijn op zorgwekkende signalen uit de buurt.

We bestrijden eenzaamheid

Veel mensen in de stad, waaronder veel ouderen, voelen zich eenzaam. Vaak wordt dit niet opgemerkt. Opbouwwerkers en mensen in de sociale wijkteams die de wijk goed kennen, zijn de absolute voorwaarde om mensen die eenzaam zijn, te helpen. De sociale wijkteams krijgen veel meer capaciteit en tijd om eenzaamheid op te sporen: door huisbezoeken, contacten met familie, mantelzorgers en buren, en door te investeren in mensen die goed contact hebben met moelijker te bereiken groepen bewoners.

Buurthuizen worden nog meer een ontmoetingsplaats

De gemeente investeert in buurthuizen waar alle inwoners uit de wijk terecht kunnen. We professionaliseren de buurthuizen via onafhankelijke beheerders die samen met de gebruikers afspraken maken over de invulling, activiteiten en waar mogelijk bundeling. Buurthuizen die mensen van verschillende achtergrond met elkaar verbinden, krijgen meer financiering.

Goede zorg voor iedereen

Goede zorg voor iedereen

Als je zorg en ondersteuning nodig hebt, dan wil je dat het gewoon goed en snel geregeld is. Zorg dichtbij, met vertrouwde gezichten in de wijk. Daarom zetten we het mes in de marktwerking in de zorg en pakken we de enorme gezondheidsverschillen tussen Haagse wijken aan.

Lees verder