WELZIJN

Jarenlang is er bezuinigd op de ondersteuning van kwetsbare bewoners, ontmoeting en preventief jeugdwerk via het welzijnswerk. Dit terwijl verbinding en contact in de wijken nodig is om goede zorg te leveren en op termijn zorgt voor preventie en lagere uitgaven. Daarom trekken we de komende periode extra geld uit om burgers en professionals in de wijken te ondersteunen. Voor ouderen die eenzaam zijn. Voor mensen die een steuntje in de rug kunnen gebruiken. Om jongeren te betrekken bij de wijk en te helpen met school en het vinden van werk. Wijkteams, opbouwwerkers en welzijnsinstanties hebben een belangrijke rol in onze stad. Daarom willen wij:
  • dat individueel welzijnswerk op tijd problemen signaleert en in de wijken werkt als spin in het web;
  • welzijnsorganisaties die voor ons werken alleen subsidie geven als er vertrouwen en binding is met de wijk en deze lang hun werk kunnen volhouden;
  • de eigen bijdrage voor dagbesteding en begeleiding voor mensen met een inkomen tot 150% minimumloon afschaffen;
  • twintig extra ontmoetingsplekken, vooral in wijken waar deze nog niet zijn;
  • vijftien extra straatcoaches, vijf extra kinderwerkers in de meest kwetsbare wijken en in totaal tien community-builders;
  • Budgetten voor het welzijnswerk verdelen we nu door organisaties met elkaar te laten strijden voor het geld. Dat zorgt voor onrust en onzekerheid. Bovendien hebben organisaties dan meer geld nodig om te sparen voor het geval dat ze geen subsidie meer krijgen. Daarom willen wij betrouwbare partners selecteren die we subsidie geven voor langere termijn.
Janneke Holman

Janneke Holman

Janneke Holman (1990) woont in het Valkenboskwartier. Sinds 2018 is ze raadslid voor de PvdA Den Haag en woordvoerder op armoedebestrijding, dakloosheid, zorg en welzijn, buitenruimte en duurzaamheid. Daarin ziet ze dat er een hoop is om voor te knokken. Ze stelt dat de verschillen in Den Haag groot zijn en je steeds mondiger en assertiever

Meer over Janneke Holman
Goede zorg voor iedereen

Goede zorg voor iedereen

Als je zorg en ondersteuning nodig hebt, dan wil je dat het gewoon goed en snel geregeld is. Zorg dichtbij, met vertrouwde gezichten in de wijk. Daarom zetten we het mes in de marktwerking in de zorg en pakken we de enorme gezondheidsverschillen tussen Haagse wijken aan.