Raadslid

Samir Ahraui

Ruimtelijke ordening, stadsontwikkeling, wonen en risicobeheersing grote projecten | Onderwijs, taal en bibliotheken | Anti-discriminatie & Inclusie | Integratie | Vluchtelingen | Sport | Participatie, Wijkaanpak & Nationaal Programma| Stadsdeel Centrum & Laak
Samir Ahraui