27 oktober 2016, om 22:00, Multicultureel Jongeren Geluid, Hoefkade 307-B, Den Haag | Multicultureel Jongeren Geluid, Hoefkade 307-B, Den Haag

Thema-avond de discriminatie de stad uit!

Den Haag is een kleurrijke superdiverse stad met een internationale uitstraling. Ruim de helft van alle inwoners is van niet- Nederlandse herkomst. De superdiversiteit van de stad brengt veel kansen maar ook uitdagingen met zich mee. De PvdA gaat voor #1DenHaag waar iedereen ongeacht afkomst, gender, leeftijd, uiterlijk, geloofsovertuiging, beperking en seksuele geaardheid zich veilig en thuis voelt, optimaal meedoet en zijn talenten benut.

De gemeente Den Haag heeft sinds een aantal jaren beleid ontwikkeld voor het bestrijden van discriminatie. Helaas voelen nog veel mensen in de stad dat er nog steeds sprake is van ongelijke behandeling. Uit diverse signalen blijkt dat discriminatie vaker voorkomt en dat slachtoffers om verschillende redenen nog te weinig meldingen doen. Discriminatie blijft een hardnekkig probleem om bespreekbaar te maken en effectief aan te pakken!

Daarom PvdA fractie organiseert samen met de Werkgroep #1DenHaag van op donderdag 27 oktober 2016 van 19:30 tot 22:00 uur een thema-avond over de aanpak discriminatie. Doel van de avond is samen met de leden, maatschappelijke organisaties en deskundigen in dialoog te gaan over de verschillende facetten van discriminatie en samen naar nieuwe ideeën zoeken om het antidiscriminatiebeleid te versterken. De thema-avond wordt ingeleid door de socioloog Corina Duijndam, zij is schrijfster van het onlangs verschenen boek ‘De gekleurde werkelijkheid’. Ze woonde een halfjaar in een van de noordelijke banlieues van Parijs, waar ze onderzoek deed onder jongeren. De afgelopen jaren deed ze onderzoek voor de Haagse Hogeschool in de Schilderswijk en voor de Vrije Universiteit Amsterdam naar radicale islam- en anti-islamgroeperingen.

Graag nodigen wij jou uit om jouw kennis en ervaring over dit onderwerp te delen. Je aanwezigheid wordt zeer op prijs gesteld!

Aanmelden kan door te mailen naar: wouter.booij@denhaag.nl