5 maart 2014, Escamp | Escamp

Wijkspreekuren in Escamp

Op de onderstaande locaties worden op woensdag 5 maart wijkspreekuren gehouden van 19.00 uur tot 20.00 uur.

In Morgenstond ‘Ontmoetingscentrum Morgenstond’1e Eelderpad 3a (www.ocmorgenstond.nl), Vinesh Lalta.

In Rustenburg, Oostbroek ‘Participatie Centrum Escampade’ Escamplaan 61f (www.xtra.nl), Wilja Krikke en Gerard Verspuij