Door op 20 november 2014

Update #Fietsfrustraties

Enige weken geleden vroeg ik inwoners van Den Haag hun fietsfrustraties bij mij te melden. Op deze oproep ontving ik bijna vijftig reacties. Ik heb de meldingen geordend naar onderwerp en stadsdeel.

Stations en Grote Markt

De meeste reacties kreeg ik over het parkeren van fietsen bij de stations en in de Grote Marktstraat. Men wil graag snel de fiets kwijt kunnen om de trein te halen. En in de binnenstad zetten inwoners graag de fiets vast aan een nietje. Dit zijn herkenbare punten de ook uitgebreid aan de orde komen in de debatten die we hierover voeren in de raad. Als het gaat om Centraal Station heeft de wethouder ons gevraagd geduld te hebben, zolang de werkzaamheden bezig zijn. Wij hebben de wethouder nu gevraagd ons het eindbeeld te schetsen, zodat we in ieder geval daarover het gesprek met elkaar kunnen voeren. Dan gaat het niet alleen over het aantal fietsparkeerplaatsen, maar ook over de kwaliteit van de stallingen en de fietsroutes er naar toe.

Afgelopen donderdag tijdens de begrotingsbehandeling bleek er grote steun voor het uitbreiden van de fietsparkeervoorzieningen de binnenstad en het terugplaatsen van nietjes in de zijstraten van de Grote Marktstraat. De wethouder heeft beloofd dit op te pakken. Dit weekend waren er al extra stallingen in de stad. Handhaving blijft natuurlijk nodig. Een oplossing voor het verschil tussen kort- en langparkeren hebben we helaas nog niet gevonden. Op Twitter komen soms wel interessante dingen langs.

Blijven melden!

Ik ontving ook concrete fietsfrustraties over specifieke plekken in de stad. Deze heb ik besproken met de betrokken ambtenaren en ik hoop er snel reacties op te krijgen. Sommige reacties heb ik al binnen. Zo blijkt de Haringkade in 2015 aangepakt te worden en wordt de oversteek Schokkerweg naar Vissershavenweg (bij de koffietent) nog dit jaar aangepakt!

 Soms wordt een melding niet herkent door de gemeente, bijvoorbeeld als het gaat over overlast door foutgeparkeerde fietsen op straat. Dat kan te maken hebben met het tijdstip dat de gemeente is gaan kijken. In de geval raad ik mensen aan vooral foto’s te maken en te gaan melden bij de gemeente! Als er meer meldingen binnenkomen, zal er opnieuw naar gekeken worden.

Ook zeggen de deskundigen soms dat een andere oplossing niet mogelijk is, terwijl de bewoners wel andere oplossing zien. Dan lijkt het goed gezamenlijk te gaan kijken. Dat hoop ik binnenkort te gaan doen in Laak.

De komende weken kijk ik verder naar de gemelde fietsfrustraties. Maar schroom niet: ook nieuwe meldingen zijn welkom! We zijn nog lang niet uitgepraat over de fiets.