VOETGANGER EN FIETS

De PvdA wil meer ruimte voor voetgangers, fieters, openbaar vervoer en duurzaam deelvervoer, zodat minder mensen een auto nodig hebben in de stad. We verbeteren verkeersveiligheid, vooral voor voetgangers en fietsers. We kiezen voor:
  • meer aantrekkelijke wandelroutes door de stad en snelfietsroutes vanuit buitenwijken naar het centrum;
  • de Grote Marktstraat wordt alleen een voetgangersgebied wanneer de Gedempte Gracht en Burgwal een volwaardig alternatief zijn voor de fiets;
  • bij de herinrichting van straten moeten deze veiliger worden, ruime voetpaden en fietsstroken bevatten en ook minder mobiele mensen zich goed kunnen verplaatsen;
  • meer fietsstraten waar de auto te gast is (zoals de Conradkade) en vrijliggende fietspaden;
  • scooters naar de rijbaan als de fietspaden te druk zijn;
  • uitbreiding van schoolzones, zodat kinderen veilig naar school kunnen;
  • meer fietsparkeerplekken op straat, fietsvlonders, fietstrommels en buurtstallingen;
  • vakantieleefstraten in de zomervakantie, waarbij bewoners de straat dan anders inrichten met meer groen en speelgelegenheid;
  • een duurzaam stadsdistributiecentrum voor bezorgdiensten (last mile delivery) met milieuvriendelijk (liefst elektrisch) vervoer naar bedrijven in het centrum van onze stad.

Kijk hier wat we willen voor het ov, deelmobiliteit en de auto.

Janneke Holman

Janneke Holman

Janneke Holman (1990) woont in het Valkenboskwartier. Sinds 2018 is ze raadslid voor de PvdA Den Haag en woordvoerder op armoedebestrijding, dakloosheid, zorg en welzijn, buitenruimte en duurzaamheid. Daarin ziet ze dat er een hoop is om voor te knokken. Ze stelt dat de verschillen in Den Haag groot zijn en je steeds mondiger en assertiever

Meer over Janneke Holman
Een veilige, schone stad voor iedereen

Een veilige, schone stad voor iedereen

Den Haag groeit hard, daarom is het belangrijk dat we nu investeren in een schone, groene en duurzame stad. Voor nu, en voor de generaties na ons. Het is goed nieuws dat de criminaliteit daalt, maar mensen voelen zich nog niet altijd veilig hun buurt. Ook zijn de verschillen tussen wijken groot. Dat vraagt om actie.