Door op 1 april 2015

Internationale stad gaat samen met sociale verantwoordelijkheid

Werken aan en sterk en sociaal Den Haag is de kernopdracht van de Partij van de Arbeid in Den Haag. Daarvoor is het nodig dat wij blijven werken aan een sterke en vitale economie en aan een goede nationale en internationale positionering van Den Haag als internationale stad voor vrede, recht en veiligheid.

In de afgelopen jaren is door het college veel werk verzet en zijn er goede resultaten bereikt. Er zijn meer internationale instellingen, ambassades en bedrijven naar Den Haag gebracht en er zijn meer congressen en evenementen met een internationale allure georganiseerd. Dat schept werkgelegenheid, geeft een impuls aan de lokale economie en zet de bijdrage van Den Haag als stad van Vrede en Recht in de wereld op de kaart.

Internationaal profiel = werkgelegenheid

De PvdA ondersteunt de investeringen van het college om de internationale profiel van de stad verder te versterken en uit te bouwen. Hoe meer internationale instellingen en bedrijven zich Den Haag vestigen, hoe meer werkgelegenheid. Wel is het nodig om  de aanwezige competenties en expertise op andere gebieden te benutten. Denk daarbij aan duurzaamheid en klimaat, mensenrechten, internationale samenwerking en het ondersteunen van opkomende democratieën en transities naar rechtstaten. Dat sluit prima aan bij de kerncompetenties van de stad.

Het is volgens ons zaak om slim en effectief te blijven investeren in het internationale programma. Dat kan bijvoorbeeld door met steden als Rotterdam en Amsterdam samen op te trekken. Ook is het goed om Hagenaars, Haagse organisaties, bedrijven, het MKB en scholen beter te betrekken bij het realiseren van onze ambities. Zo kunnen scholieren zich beter oriënteren op de kansen die internationale organisaties en bedrijven bieden. Ook kunnen internationale instellingen en expats meer binding met de inwoners van de stad ontwikkelen.

Sociale verantwoordelijke internationale organisaties

Omdat wij internationale organisaties en instellingen beter moeten faciliteren met goede infrastructuur, goede bereikbaarheid, prima internationaal onderwijs, een goed cultuuraanbod, gastvrijheid en excellente dienstverlening, mogen wij ook verwachten dat deze instellingen een bijdrage leveren aan de sociale opgaven in de stad. Daarbij valt te denken aan het bieden van banen, stageplekken en het ondernemen van  maatschappelijke activiteiten. En dat past ook mooi bij de ideële doelstelling van tal van deze organisaties. Een kwestie van coalities aangaan op basis van win-win.

Wij willen tevens dat het college de competenties van het Haagse MKB beter benut om internationale organisaties te bedienen en met succes investeringen naar Den Haag te halen. Organisaties van Haagse allochtone ondernemers beschikken over kennis, netwerken en ervaring die prima kunnen worden ingezet om banden met opkomende economieën zoals China, India en Turkije te versterken. Dit geldt ook voor ambassades. Maar ook de civil society in de stad kan een uitstekende rol vervullen in het kader van city diplomacy en het promoten van vrede, recht en mensen in de wereld.

Goede OV-verbindingen en fietsvoorzieningen

Een ander punt van aandacht is het verbeteren van bereikbaar met het Openbaar Vervoer. Een paar jaar geleden heeft de raad een motie van de PvdA aangenomen om een directe OV-verbinding met Rotterdam The Hague Airport te realiseren. Het college is erg traag met de uitvoering van deze wens van de PvdA. Als het aan ons ligt moet deze directe verbinding uiterlijk 2017 worden gerealiseerd.

Bij een internationale stad horen ook goede fietsvoorzieningen. Een toerist of een bezoeker van een congres in Den Haag zou bijvoorbeeld idealiter een fiets kunnen lenen bij Den Haag CS of HS en op diverse locaties in de stad kunnen terugplaatsen. Een project zoals Velo Den Haag volgens het voorbeeld van Velo Antwerpen is volgens de PvdA een prima aanvulling. Dit hebben wij al eerder gevraagd. De NS zou dit regelen, maar het is onduidelijk of het daadwerkelijk zal gebeuren.

Den Haag heeft voldoende kennis en expertise in huis om haar internationale rol verder uit te breiden naar thema’s als duurzaamheid en klimaatneutraliteit, de bestrijding van terrorisme en extremisme en het ondersteunen van mensenrechten en opkomende democratieën. Wij zijn blij dat het college de rol van de stad verder wil uitbouwen en willen graag de stad daarbij blijven betrekken.