Door op 19 april 2016

Geef mensen die gevlucht zijn een warm welkom

De PvdA Den Haag heeft vandaag, samen met de fracties van D66, de Haagse Stadspartij en GroenLinks, de inspiratienota ‘Warm Welkom’ aangeboden aan de wethouder. We zijn onder de indruk van alle initiatieven in de stad om hen een warm welkom te beiden, de bewoners van Den Haag laten zich van hun beste kant zien. Maar tegelijkertijd er is meer nodig. Het is in het belang van iedereen in onze stad dat de integratie goed verloopt. Door en samen met nieuwe en oude Hagenaars, maatschappelijke organisaties, bedrijven en de gemeente.

Den Haag draagt een flinke steen bij aan het opvangen en integreren van vluchtelingen uit landen als Syrië en Eritrea, waar je nu niet zonder gevaar voor eigen leven kunt verblijven. Dat doen we op een menswaardige en solidaire manier. Den Haag zet daarbij vooral in op het huisvesten van statushouders en alleenstaande minderjarige vreemdelingen, mensen met een tijdelijke verblijfsvergunning.

Dit jaar huisvesten we in elk geval 2069 mensen met een verblijfsstatus. Dat betekent niet alleen wat voor de huisvesting, maar ook voor de integratie, de inburgering en de interactie met alle wijken en buurten waar we de statushouders huisvesten. Het is in het belang van iedereen dat de integratie goed verloopt. Hoe eerder mensen de taal machtig zijn en actief kunnen zijn, hoe beter. We zijn tot dusverre onder de indruk van alle initiatieven die in de stad aan de orde van de dag zijn om mensen een warm welkom te heten en te ondersteunen. Maar het kan niet een kwestie van burgerinitiatief alleen zijn, er zal fors moeten worden geïnvesteerd in integratie, inburgering en in een warm welkom: door nieuwe en oude Hagenaars, door maatschappelijke organisaties, bedrijven en door de gemeente. Zodat de nieuwe Hagenaars zich ook snel Hagenaar kunnen voelen.

Met deze gedachte in het achterhoofd hebben de fracties van PvdA, HSP, D66 en GroenLinks deze inspiratienota opgesteld. Er ligt voor de gemeente een grote verantwoordelijkheid. We vinden dat alle zeilen bijgezet moeten worden om onze nieuwe Hagenaars een warm welkom te heten. Kansen bieden op een beter bestaan, ook als dat na een tijdelijke verblijfsvergunning wellicht weer in het land van herkomst is. Wij zijn een stad, met een open blik naar de rest van de wereld. Een stad waarin iedereen meetelt, ongeacht je geloof, achtergrond en wat je hebt meegemaakt. Iedereen – oude en nieuwe Hagenaars – krijgt hier een kans. Wij zijn #1DenHaag.

Lees hier de initiatiefnota ‘Warm Welkom’