Door op 15 september 2016

Goed taalonderwijs absoluut ‘must’ voor mensen die gevlucht zijn

De PvdA krijgt signalen dat bij het taalonderwijs aan statushouders ontbreekt aan een heldere inschatting van de kansen en mogelijkheden vooraf en dat bij het bieden van taalonderwijs nog weinig maatwerk wordt geleverd. De PvdA wil dat het taalonderwijs verder wordt verbeterd. Zo kunnen mensen – gegeven hun achtergrond en bagage – zo snel mogelijk mee kunnen doen in de Nederlandse samenleving.Zo vergroten we de kansen van alle nieuwe Hagenaars. Er is maar één weg vooruit en dat is door mensen zo snel mogelijk te helpen met hun leven op orde te krijgen.

We hebben over dit onderwerp deze schriftelijke vragen gesteld aan het gemeentebestuur.

Het aantal kinderen in armoede is gegroeid door de komst van gezinnen met kinderen uit Syrië: ouders en kinderen uit een oorlogsgebied die een lange en gevaarlijke reis hebben doorstaan om naar Nederland te komen. Nadat ze weken of maanden lang in een min of meer geïmproviseerde noodopvang hebben gebivakkeerd, komen ze in Den Haag wonen. We ontvangen ze gastvrij, dat past een menswaardige stad. Maar helaas vinden niet alle ouders direct een baan: ze spreken de taal nog niet, diploma’s worden niet erkend en dan zijn er nog de traumatiserende oorlogservaringen. Dat is geen gemakkelijke weg.

Cruciale voorwaarde daarvoor is het beheersen van de taal. Daarom dienden we bij de algemene beschouwingen voor de zomer een motie in om snel te kijken wat nodig is om het aantal laaggeletterden in de stad – 90.000! – te verminderen. Een goede taalbeheersing is de kortste weg naar werk, en dus uit de bijstand.