Door op 25 september 2013

Jeugdzorg naar de gemeente

Met de meeste kinderen in onze stad gaat het goed. Wanneer het met kinderen (en hun ouders) niet zo goed gaat, is het belangrijk dat zij goed worden ondersteund wanneer dat nodig is. De gemeente wordt vanaf 1 januari 2015 verantwoordelijk voor de jeugdzorg in Den Haag. Via de gemeenteraad heeft u hier als inwoner van Den Haag straks meer invloed op dan in de huidige situatie, waarin Haaglanden verantwoordelijk is.

Het is essentieel dat de jeugdzorg zo dicht mogelijk bij de bewoners van de stad wordt georganiseerd, bijvoorbeeld ook in de CJG’s. Ouders kunnen dan vroegtijdig en zonder angst vragen om advies. Daarmee kan grote ellende voorkomen worden. De PvdA houdt scherp in de gaten of de gemeente wel goed is voorbereid op deze wijziging.

Dit artikel is verschenen in de Rode Haagse 2013 >>

 

Waar ben je naar op zoek?