Door Abderrahim Kajouane op 10 oktober 2013

Eigen bijdrage Ooievaarspas wordt afgeschaft

De eigen bijdrage voor gebruik van de Ooievaarspas wordt afgeschaft. Om de pas toegankelijk te houden had de PvdA-fractie tijdens de Algemene Beschouwingen gevraagd naar de mogelijkheden hiertoe.

Activiteiten in onze stad moeten voor iedereen toegankelijk zijn, ook mensen met een laag inkomen. Iedereen moet mee kunnen doen in Den Haag en dat geldt vooral voor onze kinderen.

Tijdens de commissievergadering Samenleving op donderdag 10 oktober jl. sprak PvdA-wethouder Kool de verlossende woorden. De afschaffing wordt waarschijnlijk per 1 januari 2014 ingevoerd.

Abderrahim Kajouane

Abderrahim Kajouane

Abderrahim is Raadslid en woordvoerder op het gebied van onderwijs, economie, krachtwijken, integratie en burgerschap en financiën. “Dienend leiderschap, meer participatie, solidariteit en creativiteit. Den Haag is een prachtige stad en is in de afgelopen jaren mede dankzij de bijdrage van de PvdA fors vooruit is gegaan. Daar ben ik trots op. Er zijn echter

Meer over Abderrahim Kajouane