Mensen in armoede door systeemfout

Door Janneke Holman op 9 maart 2023

Een inkomen onder het bestaansminimum door een systeemfout. Het overkomt duizenden mensen in Nederland sinds 2009 die al met een laag inkomen moeten rondkomen. Zij moeten namelijk toeslagen terugbetalen waar zij wel recht op hebben.

Vorige week meldde NRC de schrijnende situatie waar meer dan 5700 gezinnen in zitten, door de onbegrijpelijke samenloop van regels rondom belastingen en toeslagen. Gezinnen die in armoede leven, hebben toeslagen moeten terugbetalen waar zij wel recht op hadden. Onze fractievoorzitter Janneke Holman heeft schriftelijke vragen gesteld over deze groep in Den Haag. Het is namelijk onacceptabel dat mensen in Den Haag onder het sociaal minimum leven door een systeemfout waar het kabinet van op de hoogte is, maar nog altijd geen oplossing voor heeft gevonden. 

De vragen, die samen met de SP, Partij voor de Dieren, Christenunie/SGP, GroenLinks, HSP en D66 zijn ingediend, gaan over een specifieke groep gedupeerden. Dit zijn namelijk samenwonenden waarbij de ene partner geen inkomen heeft, en de andere een kleine UWV-uitkering of een laag salaris. Zij worden samen aangevuld door de gemeente en hebben daardoor dus twee inkomstenbronnen. Hier horen zij maximale toeslagen bovenop te krijgen, maar dat gebeurt nu niet. Deze groep mensen moet vaak toeslagen terugbetalen waar zij dus eigenlijk wél recht op hebben.

In Nijmegen is er al onderzocht om welke mensen dit gaat, waarbij de gemeente erachter kwam dat dit voor de gedupeerden soms wel tot 1800 euro per jaar kan schelen. Met de schriftelijke vragen wil Janneke inzichtelijk krijgen om hoeveel mensen in Den Haag het gaat, en hoeveel geld zij hebben misgelopen. Ze dringt er bij het college op aan om hier zo snel mogelijk werk van te maken, zodat deze bewoners eerlijk en snel gecompenseerd kunnen worden. Daarnaast willen de partijen dat het college er bij het Rijk op aandringt om met een structurele oplossing te komen.

Janneke Holman

Janneke Holman

Janneke Holman (1990) woont in het Regentessekwartier. Van daaruit ziet ze Den Haag als een fantastische stad. Ze ziet hoe de wijk bloeit, bewoners samen de buurt groener maken, gezamenlijk zonnepanelen op daken leggen en straatfeesten en festivals organiseren. Sinds 2018 is ze raadslid voor de PvdA Den Haag en woordvoerder op armoedebestrijding, buitenruimte, duurzaamheid

Meer over Janneke Holman