Door op 17 maart 2014

Actief in Leidschenveen-Ypenburg

De PvdA is actief in Leidschenveen-Ypenburg. Onze raadsleden Jos de Jong en Lobke Zandstra hebben de afgelopen vier jaar meegelopen met buurtpreventieteams, gesproken met wijkagenten, de stadsboerderij bezocht, gegeten bij H’eerlijk en de Smulhoeve, gesproken met actieve burgers en winkeliers, voorgelezen op scholen en vrijwel alle parels van de ‘parels van Leidscheveen’ bezocht.

We hebben dat met veel plezier gedaan. We hebben ons hardgemaakt voor Leidschenveen-Ypenburg en zullen we blijven doen.

Verkeer
We hebben ons hard gemaakt voor een extra halte Houtkade van de Randstadrail. De VVD-wethouder heeft aangegeven hier geen mogelijkheden toe te zien. We zijn blij dat we deze ambitie nu terugvinden in het verkiezingsprogramma van de VVD.

We zetten ons steeds weer in voor fietsers, vanuit en naar Leidschenveen. Zo hebben we specifieke aandacht gevraagd voor de manier waarop Leischenveen en Ypenburg terug te vinden zijn op de fietsbordjes. Door onze aanhoudende vragen is die aanduiding nu verbeterd!

We maken ons zorgen over de bereikbaarheid van het mobiele telefoonnetwerk van de inwoners van Leidschenveen. Mensen moeten gewoon bereikbaar zijn. We hopen dat het WK-hockey zal zorgen voor extra inzet. We pakken dit meteen na de verkiezingen op.

De autobereikbaarheid in de spits is lastig. Dit komt door de ligging van Leidschenveen tussen de snelwegen. Met de aanpak uit ‘beter benutten’ zou dit al in 2014 tot verbetering moeten leiden.

In Leidschenveen maken veel mensen zich zorgen over de luchtkwaliteit, dit is een stadsbreed thema. We pakken in de stad de ergste plekken het eerst aan. We staan daarbij open voor nieuwe initiatieven en oplossingen. Daarom hebben we ook het burgerininatief uit Bezuidenhout gesteund. Mogelijk biedt de uitkomst daarvan ook kansen voor Leidschenveen.

Parkeren
De PvdA zal daar waar nodig, en waar bewoners het willen, betaald parkeren invoeren. Maar daar waar voldoende parkeerplaatsen zijn, is dat niet nodig. Met ROC Mondriaan en de politie (Yp) moet blijvend gesproken worden over hoe parkeeroverlast verminderd kan worden.

Openbaar groen en speelvoorzieningen
De nieuwe skatebaan is prachtig geworden! We horen veel tevreden geluiden over de speeltuintjes. Daar waar de kinderen in een buurt ouder worden, kan in overleg met het stadsdeel gezorgd worden voor herinrichting.

Criminaliteit
Inbraken zijn verschrikkelijk. Mensen kun zelf zorgen voor betere sloten op deuren en ramen. We zagen tijdens de campagne nog veel deuren zonder anti-kerntrek-cilinder. De politie probeert samen met burgers (Burgernet) aan preventie te doen en daders te pakken.

Wijkcultuur
Wij zetten in op wijkcultuur. De bibliotheek zal vaker gebruikt worden als ‘cultuuranker’, waarmee we meer kunst en cultuur in de wijk brengen. Er zit veel cultuur in de wijk en het is goed om dat zichtbaar te maken.

Winkelcentrum
Een winkelcentrum is belangrijk voor de stad. Gelukkig zijn de aanloopproblemen, bijvoorbeeld met parkeren aangepakt en heeft Verhage nu een windvrij terras. Het is leuk om te zien dat de winkeliersvereniging activiteiten organiseert zoals de mini-kermis van afgelopen zaterdag.

De buurt bestuurt
Mensen moeten zich prettig en thuis voelen in hun eigen buurt. Buurten moeten veilig en schoon zijn. De inrichting van de buurt is het begin. Bewoners en gemeente kunnen samen optrekken om de buurt te verbeteren. Door buurtschouwen te organiseren, kunnen bewoners, welzijnsorganisaties, politie en de gemeente concrete afspraken maken over noodzakelijke verbeteringen. De PvdA wil dat mensen in hun eigen stadsdeel veel meer te zeggen krijgen over de besluiten die daar genomen worden. Daarom verdubbelen we het budget voor de stadsdelen en krijgen buurtbewoners meer verantwoordelijkheid voor de eigen leefomgeving.

De PvdA was de afgelopen vier jaar vaak in Leidschenveen-Ypenburg. Dat blijven Lobke, Jos en de andere PvdA’ers doen. Daarbij horen we graag wat u van het stadsdeel vindt en waar uw tegen aanloopt.