22 oktober 2014

Agenda & stukken ALV 28 oktober 2014

Beste leden,

Hier vindt u de agenda en de stukken die betrekking hebben op de ALV van dinsdag 28 oktober 2014.

Locatie: Idazaal, Juffrouw Idastraat 2

Datum: 28 oktober 2014, 20.00

Voorstel tot agenda:

  • 20:00   Welkom door afdelingsvoorzitter en vaststellen agenda
  • 20:10   Aanbieding evaluatierapport, toelichting door commissie, gelegenheid voor vragen/reacties en stemming over moties
  • 21:15   Pauze
  • 21:30   Presentatie visie wijkaanpak gemeente Den Haag en discussie – Rabin Baldewsingh
  • 22.15   Voorstel invulling bestuursvacatures
  • 22:30   Afsluiting en Borrel

Hier vindt u de ingediende moties voor de ALV van 28 oktober 2014: Moties ALV oktober 2014

Hier vindt u het voorstel invulling vacatures afdelingsbestuur: Voorstel invulling vacatures afdelingsbestuur

Hier vindt u het verslag van de ALV van 23 september 2014: klik hier