Door Martijn Balster op 26 november 2015

Bed, bad en brood voor iedereen: zonder voorwaarden

De PvdA vindt dat iedereen een dak boven het hoofd moet hebben en dat juist vertrouwen gewonnen moet worden van uitgeprocedeerde vluchtelingen, om een gesprek over het toekomstperspectief op gang te krijgen. Pas dan komen bed, bad, brood en begeleiding optimaal tegemoet aan een veilige toekomst in ons land of in het land van herkomst.

De PvdA Den Haag heeft kennisgenomen van de uitspraak van de Raad van State / Centrale Raad van Beroep over de bed, bad en broodvoorziening. De Raad van State stelt dat gemeenten beperkingen kunnen stellen aan de voorzieningen voor uitgeprocedeerde vluchtelingen die niet mee willen werken aan hun vertrek.

De PvdA is van mening dat het opleggen van beperkingen voor de toegang van de bed, bad en broodvoorziening er toe leidt dat uitgeprocedeerde vluchtelingen buiten beeld raken en er dientengevolge zowel voor de uitgeprocedeerde vluchteling (niet werkend aan een toekomst in of buiten Nederland) als voor de samenleving (illegalenproblematiek, onzichtbare problematiek, dakloosheid, etc.) een ongewenste situatie ontstaat.

U vindt de ingediende schriftelijke vragen hier

 


Iedereen moet de kansen krijgen mee te kunnen doen in deze stad. Wij werken samen met jou en je buurman, aan een stad waarin iedereen zichzelf kan zijn. Een stad waarin de verschillen tussen de ene en de andere wijk niet te groot zijn. Iedereen moet in deze stad even veel kansen en mogelijkheden hebben. We werken samen aan een eerlijk Den Haag. Samen aan #1DenHaag

 

Martijn Balster

Martijn Balster

Martijn Balster is de fractievoorzitter van de Haagse PvdA en lijsttrekker voor de gemeenteraadsverkiezingen op 21 maart 2018. “Is onze mooie stad van ons allemaal? Daarover gaan de verkiezingen van 21 maart. Ik wil me er als lijsttrekker van de Haagse PvdA hard voor maken dat iedereen zich thuis voelt in onze mooie stad. Daarom

Meer over Martijn Balster