Door op 10 september 2013

Begroting 2014: toekomstgericht én sociaal

De PvdA is erg blij met de extra inzet op de bestrijding van jeugdwerkloosheid in Den Haag. Het geld voor de leefbaarheid van wijken en voor de nieuwe gemeentetaken op het gebied van Jeugdzorg, de Participatiewet en de AWBZ is voor de sociaaldemocraten eveneens goed nieuws.

Fractievoorzitter Jeltje van Nieuwenhoven: “Werkloosheid is een groot probleem. Met deze extra investering voorkomen we dat de jongeren van nu tussen wal en schip vallen en blijven we werken aan de toekomst van Den Haag.”

De PvdA heeft het college bij de Voorjaarsnota opgeroepen het geld dat over was bij de Voorjaarsnota alsnog te investeren in de stad. Het is goed om te zien dat het college heeft geluisterd. Ze kondigen veel extra investeringen aan op het gebied van het opknappen van de openbare ruimte, meer groen in de stad en daar bovenop wordt er extra geïnvesteerd in Laak en de Schilderswijk.

In deze laatste begroting voor de verkiezingen wordt gekozen om het karwei waarmee we drie jaar geleden zijn begonnen af te maken. Dat betekent een aantrekkelijke stad om te wonen en leven, voldoende kansen voor iedereen om zich te ontplooien en leefbare, veilige en duurzame wijken. Daarnaast komt extra geld beschikbaar voor de opvang van sociaal zwakkeren, armoedebeleid en duurzaamheid.

De uitdagingen voor Den Haag zullen de komende periode alleen nog maar groter worden met de overheveling van extra taken vanuit het Rijk. Van Nieuwenhoven: “De PvdA is blij dat Den Haag zich nu ook financieel voorbereidt op die ontwikkelingen”.

De PvdA-fractie zal de begroting grondig bestuderen en bij de Algemene Beschouwingen de sociaaldemocratische puntjes op de ‘i’ zetten.