Door Paulien van der Hoeven op 22 juni 2016

Bestuursweekend: Verkiezingen, Leden en Verbinding

Zaterdag 4 en zondag 5 juni waren we met het nieuwe bestuur op bestuursweekend. We vertoefden op historische sociaal-democratische grond,  De Paasheuvel. Een mooie plek om elkaar beter te leren en met elkaar te praten over wat we de komende twee jaar willen bereiken. We zijn tot 3 pijlers gekomen voor onze inzet als bestuur: de verkiezingen, leden- en vrijwilligers en de verbinding met de stad.

Verkiezingen

Het zullen twee jaar spannende jaren worden, met in maart 2017 de Tweede Kamer verkiezingen en in 2018 de gemeenteraadsverkiezingen. De verkiezingen vormen de rode draad van onze zittingsperiode. Voor ons als lokaal bestuur ligt het zwaartepunt natuurlijk bij de gemeenteraadsverkiezingen. Met een het organiseren van een ordelijk, transparant en integer proces waarbij leden om een goede manier betrokken zijn en natuurlijk een rood vlammende campagne!

Leden

De kracht van de PvdA zit in de leden! We gaan activiteiten organiseren die verschillende groepen leden aanspreken, in grote en kleinere settings op verschillende thema’s. Natuurlijk willen we ook het aantal leden uitbreiden, dit willen we doen door activiteiten te organiseren voor mensen binnen én buiten de partij en door onze permanente campagneactiviteiten.

Verbinding

De PvdA is een brede volkspartij, we zijn betrokken en dichtbij, in woord en daad. We willen weten wat mensen bezighoudt zodat we ‘bottom up’ kunnen werken aan onze progressieve agenda. We vinden het ook belangrijk dat mensen in de stad weten wat we doen. We willen kortom de verbinding nog sterker maken dan deze vandaag al is. Dit door ons te verbinden met maatschappelijke organisaties in de stad, de verbinding met wijken te versterken en de verbinding met mensen in nood via het ombudsteam.

Het was een productief en gezellig weekend. Elk bestuurslid is met veel passie en energie aan de slag. Alle reden om met vertrouwen de komende twee jaar tegemoet te treden.

We zijn nu bezig om onze ideeën verder uit te werken in een bestuursplan. Dus heb je ideeën over wat daar in moet staan en/of wil je meehelpen aan het realiseren van ideeën laat het ons weten! In eerst volgende ALV, die naar verwachting in oktober wordt gehouden, zullen we het bestuursplan presenteren.

Warme groet,

Paulien van der Hoeven

Paulien van der Hoeven

Paulien van der Hoeven

“Centraal thema als lid van het bestuur van de PvdA is voor mij verbinding. Verbinding is de reden waarom ik lid ben geworden van de PvdA. De partij die staat voor solidariteit, en die bruggen wilt slaan tussen mensen met verschillende achtergronden. De PvdA is de volkspartij die midden in de samenleving staat. PvdA Den Haag

Meer over Paulien van der Hoeven