Bülent: “Gemeente moet regie houden op begeleiding naar werk”

1 september 2021

Bülent maakt zich zorgen om de mate waarin de gemeente begeleiding naar werk overlaat aan commerciële bedrijven. Dit naar aanleiding van de resultaten uit het onderzoek van de Rekenkamer naar het gevoerde beleid vanaf 2015 in de begeleiding van jongeren naar school of werk in het kader van de participatiewet.

De hoofdconclusie van het onderzoek is dat de gemeente onvoldoende stuurt op de doeltreffende begeleiding van jongeren naar werk of school. De resultaten van de begeleiding (aanvalsplan jeugdwerkloosheid) en daarmee de effecten zijn niet duidelijk. Het college blijkt ook onvoldoende informatie te hebben om te kunnen sturen en de gemeenteraad om te kunnen controleren of de begeleiding doeltreffend is. “Dit komt omdat we de begeleiding vaak overlaten aan (semi-)commerciële bedrijven. Ik vraag me af waarom de gemeente dit zelf niet kan of het niet aan het UWV wordt uitbesteed,” aldus Bülent. 

Meer dan inkomen

Bovendien is de uitbesteding van deze begeleiding duur. “Er gaat heel veel geld in om. Dan moet het goed gebeuren en naar mijn idee gaat het niet goed genoeg. En dat op zo’n belangrijk onderwerp: werk is meer dan alleen inkomen. Het gaat om meedoen aan de samenleving, kansen krijgen en pakken.”

Verbetering begeleiding naar werk

Daarom heeft Bülent een aantal ideeën om de begeleiding naar jongeren te verbeteren. “Zo moeten we ons niet alleen richten op jongeren met een bijstandsuitkering maar ook jongeren zonder. En we hebben betere informatie (prestatie-indicatoren) nodig om de aanpak effectiever te maken. Zo kan de raad ook haar kaderstellende en controlerende rol beter uitoefenen.”