WERK / BANEN

In onze economie moet werkgelegenheid leidend zijn. Want een baan betekent veel meer dan een loonstrookje: je komt de deur uit, hebt contact met je collega’s en je draagt bij aan de samenleving. We zijn er trots op dat er dankzij ons banenplan 10.000 nieuwe banen zijn bijgekomen in Den Haag. Maar onze economie groeide het afgelopen jaar het minst hard van de vier grote steden. Daarom moeten we meer banen creëren, vooral praktische. Ook moeten we werk beter linken aan werkzoekenden door o.a. onderwijs. Wij kiezen voor:
  • meer banen voor praktisch geschoolden, door in te zetten op de de maakindustrie, toerisme, de circulaire economie en op sectoren die direct welvaart in onze stad kunnen verbeteren: de bouw, verduurzaming, het onderwijs en de zorg;
  • meer basis- en stipbanen. Basisbanen zijn banen tegen minimumloon die bijdragen aan de maatschappij voor mensen die geen werk kunnen krijgen. Bijvoorbeeld conciërge of hulp in scholen, bibliotheken, wijkcentra en bij het schoonhouden van de straat. Bij stipbanen worden de werknemers ook begeleid in een vervolgbaan. Met wijkbedrijven investeren we in wijken en in ontplooiing van hun talent. Deze banen mogen geen bestaand betaald werk vervangen;
  • beschut werk bij sociale werkplaatsen voor mensen die niet zelfstandig aan de slag kunnen;
  • bedrijven en organisaties vragen dat 5 tot 10% van hun omzet bijdraagt aan een betere samenleving; 
  • regelmatig persoonlijk contact met mensen in een bijstandsuitkering, om te kijken hoe zij  actief kunnen meedoen in de samenleving.

Lees hier hoe we denken over economie en ondernemen:

Goed werk voor iedereen

Goed werk voor iedereen

Een baan betekent veel meer dan een loonstrookje: je komt de deur uit, hebt contact met je collega’s en je draagt bij aan de samenleving. We zijn er trots op dat er dankzij ons banenplan 10.000 nieuwe banen zijn bijgekomen in Den Haag. Dat verdubbelen we de komende vier jaar.