Economie

De PvdA streeft naar een sterke economie en zo veel mogelijk werkgelegenheid voor iedereen die kan werken. We zorgen voor werk door te investeren in duurzaamheid, toerisme en vrede en recht In Den Haag.
  •  We focussen op een aantal kansrijke sectoren voor Den Haag: toerisme, high tech, ICT, de aanpak van cybercrime en rampenbestrijding (Dutch Security Delta).
  • We zetten in op versterking van het MKB in de kansrijke sectoren door te zorgen voor goede faciliteiten en het stimuleren van de samenwerking tussen MKB en onderwijs in deze sectoren.
  • We helpen bij het ontwikkelen van nieuwe winkelconcepten, waardoor winkelgebieden aantrekkelijk blijven voor bezoekers. We treden actief op om winkelgebieden te versterken en verloedering te voorkomen.
  • We passen het gemeentelijke aanbestedingsbeleid aan. Om bedrijven in het MKB en zelfstandigen zonder personeel een goede kans te geven bij nieuwe opdrachten, verkiezen we zoveel mogelijk de snellere en simpelere offerteprocedures boven aanbestedingen. Via halfjaarlijkse aanbestedingsmarkten verstrekt de gemeente op een laagdrempelige manier informatie over nieuwe opdrachten.
  • De PvdA gaat zorgen voor uitstekende fysieke en digitale ondernemersportalen. In samenspraak met de Kamer van Koophandel nieuwe stijl zorgen we ervoor dat kennis over lokale mogelijkheden en ontwikkelingen beter beschikbaar komt. We stimuleren (online) netwerken voor coaching en advies en bieden assistentie bij het opstellen van ondernemingsplannen en marketingplannen.