De Haagse jeugd is kind van de rekening

16 april 2019

De Haagse PvdA is zeer geschokt door het grote tekort op de jeugdzorg. Uit de cijfers van de vandaag uitgebrachte jaarrekening van het stadsbestuur blijkt dat het jaarlijks tekort op jeugdhulp 21 miljoen bedraagt. Het bevestigt waar de sociaaldemocraten al jaren voor waarschuwen. “Als het college dit gat niet als de wiedeweerga dicht, komt de hulp voor onze kinderen in gevaar. Zij worden in deze jaarcijfers kind van de rekening,” stelt fractievoorzitter Martijn Balster in een eerste reactie.

Een van de belangrijkste kritiekpunten van de sociaaldemocraten vorig jaar op het coalitieakkoord was al de enorme bezuiniging op het ouderen- en kinderwerk. Daar komt deze tegenvaller – die ouderen en kinderen hard gaat raken – nog eens overheen. Een tegenvaller die niet eenmalig is, maar zich de komende jaren structureel zal voordoen. Balster: “De jaarrekening laat zien dat het stadsbestuur echt verkeerde keuzes maakt. Het valt niet uit te leggen dat met miljoenen wordt gestrooid om uit de hand gelopen bouwprojecten te redden, maar dat kinderen niet de jeugdhulp krijgen die nodig is en dat eenzame ouderen in de kou staan.”

Voor ‘Harry modaal’ geen woningen meer

Ook is het stadsbestuur volgens Balster Oost-Indisch doof voor de enorme roep om betaalbare woningen. “Betaalbare huizen zijn er simpelweg niet meer voor mensen met een modaal inkomen. En toch kiest het stadsbestuur voor de belangen van beleggers, er kwamen alleen maar dure woningen bij.” De jaarrekening bevestigt dat het stadsbestuur zich gewoon niet houdt aan de afspraken om betaalbare woningen te bouwen (slechts 8 procent tegen de afgesproken 30 procent). “Het ziet er heel somber uit. Want van de 4.100 woningen die nu gebouwd worden zijn er maar 195 betaalbaar, waarvan het overgrote deel slechts tijdelijk. Slechts 2 procent wordt en blijft betaalbaar. Voor Harry modaal is zo geen plek meer. Onaanvaardbaar.”

Balster: “Waarom mogen jonge gezinnen die opzoek zijn naar hun eerste woning of ouderen die in hun wijk willen blijven wonen niet meeprofiteren van de oplevende woningmarkt? 2018 was al een dieptepunt voor sociale huurwoningen en het lijkt erop dat de situatie er niet veel beter op wordt. De crisis is voorbij en er is genoeg geld om te bouwen. Kies er dan ook voor om te bouwen voor de mensen die behoefte hebben aan een betaalbaar plekje in onze stad.”