Door op 23 oktober 2013

Den Haag moet racisme blijven aanpakken

Vorige week verscheen het vierde rapport van de Europese Commissie tegen Racisme en Intolerantie over Nederland. Hierin werd Nederland opgeroepen racisme beter aan te pakken. Afgelopen zondag bij Buitenhof, gaf de Nationale ombudsman de heer Brenninkmeijer aan, dat Nederland de derde plaats in neemt binnen Europa als het gaat om het discrimineren van mensen. Al eerder stelde de PvdA vragen over discriminatie bij het deurbeleid in de Haagse Horeca, discriminatie door uitzendbureaus en het gebrek aan afspiegeling bij de besturen in de stad.

Hierdoor aangespoord zet de gemeente Mysterie Guest in om misstanden in de horeca en op de arbeidsmarkt op te sporen. Met een publiekscampagne wordt gewerkt aan bewustwording. De PvdA is blij met deze inzet, maar blijft zich zorgen maken over discriminatie in Den Haag.

PvdA-woordvoerder Rajesh Ramnewash: “Als samenleving moeten we waakzaam blijven voor discriminatie, daarbij is een harde aanpak noodzakelijk. Wij zijn erg benieuwd naar de resultaten van het college op het gebied van de aanpak van discriminatie in de Haagse Horeca en discriminatie door uitzendbureau’s. De PvdA krijgt ook signalen dat allochtone studenten meer moeite hebben om een stageplek te vinden. In een tijd waarin sowieso een tekort is aan stage plekken is het van het grootste belang dat hierbij absoluut niet wordt gediscrimineerd”.

De PvdA blijft zich inzetten voor een goede afspiegeling van de stad binnen de besturen van Haagse maatschappelijke organisaties. PvdA-woordvoerder Rajesh Ramnewash: “Besturen dienen een afspiegeling van de stad te zijn. Zeker in een stad die momenteel nota bene voor meer dan 50% uit Hagenaars bestaat met een niet-Nederlandse achtergrond”.

De PvdA vindt dat het een voorwaarde voor subsidie dient te zijn dat Haagse besturen zoveel mogelijk een afspiegeling dienen te zijn van de Haagse bevolking. De fractie heeft vragen gesteld aan het college.

Waar ben je naar op zoek?