Door op 29 november 2013

Diplomaten moeten parkeerboetes gewoon betalen

Op de algemene leden vergadering van afgelopen dinsdag waarin we het verkiezingsprogramma bespraken werd een amendement aangenomen van Michiel Hardon, waarin hij opriep om de kortst mogelijke termijn een eind te maken aan het belachelijke fenomeen dat (een beperkt aantal) buitenlandse diplomaten hun parkeer- en verkeersboetes niet betalen.

Hier ben ik heel blij mee. Den Haag is een stad met beperkte ruimte en in veel wijken kunnen mensen de eigen auto vaak niet kwijt en is sprake van grote parkeeroverlast. Daarom wil de PvdA dat mensen de eigen auto in de buurt van de eigen woning kwijt kunnen.

Het is dan natuurlijk onbestaanbaar dat er tegelijk in onze mooie stad een aantal diplomaten is wat denkt zich niet aan de regels te hoeven houden. Den Haag is gastvrij, maar ook diplomaten moeten wel de (parkeer)regels respecteren.

Waar ben je naar op zoek?