Door op 19 december 2013

Discriminatie op de arbeidsmarkt

De cijfers liegen er niet om. Discriminatie op basis van etniciteit en geloofsovertuiging gebeurt. Na het succesvolle ‘mystery guest’-onderzoek bij uitgaansgelegenheden roepen wij het college van Burgemeester en Wethouders op om ook discriminatie in de uitzendbranche en bij bedrijven en overheidsinstellingen aan te pakken. We hebben het college verzocht om een onderzoek naar discriminatie bij uitzendbureaus en concreet actie te ondernemen waar dat nodig is.

De discriminatiemonitor niet-westerse migranten (2010) van het Sociaal en Cultureel Planbureau (SCP) laat zien dat 81% van de discriminatie op de arbeidsmarkt wordt ervaren op basis van etniciteit (ras) en 16% op basis van godsdienst. In 2011 is in opdracht van het SCP een onderzoek gedaan naar discriminatie bij uitzendbureaus. Hieruit bleek dat 76% van de uitzendbureaus bereid was eisen aan sollicitanten te stellen op basis van etniciteit als de werkgever daar specifiek om vraagt.

De European Commission against Racism and Intolerance (ECRI) heeft in haar rapport van 2013 moeten constateren dat naar de uitzendbureaus toe weinig concrete actie is ondernomen om daadwerkelijk maatregelen te treffen tegen discriminatie. Het ECRI adviseert in haar rapport dat de overheid het treffen van maatregelen niet kan worden overgelaten aan de goede wil van de uitzendbureaus, maar dat specifieke maatregelen door de overheid moeten worden opgelegd in de context van een alomvattend antidiscriminatiebeleid.

Waar ben je naar op zoek?