Door op 14 mei 2017

Draag je steentje bij: stel je kandidaat of ga in een werkgroep

Dit is hét moment om actief te worden binnen de PvdA Den Haag. Met de gemeenteraadsverkiezingen in aantocht is de afdeling op zoek naar kandidaten voor de gemeenteraad. Daarnaast heeft de afdeling altijd behoefte aan enthousiaste leden die zich willen inzetten voor de partij. Dit kan in bestaande verbanden, zoals werkgroepen, wijkteams en commissies of in nieuwe (tijdelijke) verbanden.

Gemeenteraad

Woensdag 21 maart 2018 vinden de gemeenteraadsverkiezingen plaats. De PvdA Den Haag is op zoek naar kandidaten voor het raadslidmaatschap. Tijdens de algemene ledenvergadering in december is de profielschets vastgesteld. Klik hier voor de profielschets.

Voor de voordracht van de kandidatenlijst heeft de ledenvergadering een kandidaatstellingscommissie aangesteld. In de commissie hebben plaats: Mariette Hamer, Koen Baart, Dorothee van der Donk, Olivia Lin, Maarten Sinnema, Hannie Vlug, Riet Köper, Hodo Essa en Abdessamad Taheri.

Heb je belangstelling? Stuur dan uiterlijk zaterdag 10 juni een motivatiebrief en een cv naarkandidaatpvdadenhaag@gmail.com. De commissie zal na een zorgvuldig selectietraject een voordracht door voor de ledenvergadering in oktober. Voor meer informatie over de procedure klik hier. Voor verdere vragen, neem contact op met de commissie.

Vragen over bijvoorbeeld de procedure? Neem contact op met secretaris Lester: 06 4491 4013 of via bestuurpvdadenhaag@gmail.com

Werkgroepen, wijkteams en commissies

Je kan je op veel manieren inzetten voor de afdeling. Er zijn werkgroepen die inhoudelijke thema’s uitdiepen, wijkteams die de verbinding leggen tussen de PvdA en hun wijk en commissie die het bestuur ondersteunen in haar taken. Ook is er een ombudsteam voor mensen die een steuntje in de rug kunnen gebruiken in de omgang met bureaucratie.

Bijvoorbeeld de werkgroep Ouderenbeleid is dringend op zoek naar nieuwe leden. De werkgroep Ouderenbeleid is al jarenlang actief in onze afdeling. Zij brengt van tijd tot tijd advies uit aan het afdelingsbestuur en de Gemeenteraadsfractie over zaken die vooral, maar niet uitsluitend, oudere mensen in de samenleving betreffen. Ook PvdA-leden die jonger zijn, maar die zich betrokken voelen bij het welzijn van ouderen (in brede zin), zijn van harte welkom! De vergadering is altijd op de eerste donderdag van de maand, vanaf 14 tot ongeveer 16 uur, op ons partijkantoor, Stationsweg 10 B.

Als je belangstelling hebt, dan graag contact opnemen met devoorzitter, Heleen van Luijn, tel. 06 2041 7693 (e-mail: heleen.van.luijn@gmail.com) of met de secretaris Lex Hegt, tel. 070 2130 465 (e-mail: alexhegt1@gmail.com).

Voor verdere vragen neem contact op met Kai Yin Or (06 – 4244 1831) of Mikal Tseggai (06 – 8147 8834)