Eerste reactie Haagse PvdA op dossiers vreugdevuren

14 februari 2019

De Haagse PvdA is enorm geschrokken van de informatie die beschikbaar is gekomen met het openbaar maken van de dossiers over de vreugdevuren. Fractievoorzitter Martijn Balster vindt het een goede zaak dat de dossiers openbaar zijn gemaakt, maar is verbijsterd door een aantal bevindingen die uit de dossiers blijken. Balster: “De dossiers schetsen een onthutsend en schimmig beeld. Het is zonder twijfel duidelijk dat de vuurstapel te hoog was, maar toch is er besloten om het aan te steken. De burgemeester is duidelijk de eindverantwoordelijke, maar het is niet bekend hoe en door wie dit besluit is genomen, of wat er bijvoorbeeld met het weeradvies is gedaan.”

Ook is Balster verbijsterd over de berichten over intimidatie en de dreiging van geweld. “Tot mijn schrik wordt ook bevestigd dat medewerkers van de gemeente zijn bedreigd. Maar het blijkt ook dat er uit angst voor rellen en geweld niet is ingegrepen toen regels werden overtreden. Het is simpelweg ontoelaatbaar dat er wordt toegegeven aan deze angst en dat er niet wordt gedurfd om slagvaardig in te grijpen.”

Uit de dossiers blijkt ook dat de burgemeester op 1 januari voor een intern onderzoek naar de vreugdevuren heeft gepleit, terwijl zij werd geadviseerd om een onafhankelijk onderzoek in te stellen. Balster: “Direct na de jaarwisseling was het overduidelijk dat er een onafhankelijk onderzoek moest komen, daar heb ik toen ook voor gepleit. En nu blijkt dat de burgemeester ondanks dringend advies toch halsstarrig vasthield aan een intern onderzoek. Uiteindelijk ben ik blij dat de Onderzoeksraad er nu mee aan de slag gaat, maar het spreekt niet voor de burgemeester dat ze het onderzoek intern wilde houden en pas na een stortvloed van publieke kritiek overstag ging.”

Balster sluit af: “Het scheelde afgelopen jaarwisseling niks, of het was helemaal verkeerd afgelopen. Daar moeten lessen en conclusies uit worden getrokken, zodat we in de toekomst weer veilig oud en nieuw kunnen vieren.”