Door op 6 april 2016

Elke straat op orde: verkeer in Kraayenstein

Kraayenstein, aan de rand van de stad in Loosduinen, is voor velen een fijne woonwijk. Deze wijk is een typische ‘bloemkoolwijk’: de buurt, gebouwd in de jaren’70, kenmerkt zich door kronkelige wegen, hofjes en woonerven. De wijk is alweer 40 jaar oud, maar ondertussen is wel duidelijk dat deze inrichting niet toekomstbestendig was. Veel vaker heeft een gezin nu bijvoorbeeld twee auto’s in plaats van één.

Hoewel de wijk vroeger grotendeels officieel werd aangemerkt als ‘woonerf’, waar stapvoets gereden wordt vanwege spelende kinderen, geldt de wijk tegenwoordig als 30-kilometergebied. De wijk is alleen niet zo ingericht. Daardoor ervaren bewoners parkeeroverlast en onveilige situaties door de onduidelijke weginrichting waardoor mensen te hard rijden. Daarnaast zijn de bomen in het gebied uit hun kluiten gewassen en drukken ze de straat en achtertuinen omhoog.

Hoogtijd dus dat er een keer kritisch gekeken wordt naar de verkeerssituatie in Kraayenstein. Komt het vaak voor dat mensen te hard rijden en hoeveel parkeerplaatsen zijn het voor het aantal auto’s in de wijk? Wat kan er op de korte en lange termijn verbeterd worden zodat de wijk veiliger wordt? Daarover stelde PvdA-raadslid Lobke Zandstra schriftelijke vragen samen met raadsleden Martin Wörsdörfer (VVD) en Chris van der Helm (Groep Van der Helm).

Lees hier de schriftelijke vragen


In rotzooi wil niemand wonen. Daarom moeten alle straten van Den Haag op orde zijn: schoon, heel en veilig. Dat geldt ook voor verkeersveiligheid! #elkestraatoporde