Door op 7 oktober 2015

Fietsen in de stad veilig en comfortabel

We fietsen graag in de stad. Het is belangrijk dat dat veilig en comfortabel kan. Daarom hebben we de afgelopen jaren veel bereikt voor fietsers. Maar we zijn er nog niet. De ambities van de coalitie zijn groot. In het coalitieakkoord staat: “Er komt een ambitieus programma voor de uitbreiding en verbetering van fietsvoorzieningen.” Vandaag toetsten we in de commissie Leefomgeving of het meerjarenbeleidsplan Fiets hier een goede invulling van is.
Er staat in het meerjarenbeleidsplan fiets weinig om het mee oneens te zijn, maar de PvdA heeft meer ambitie.

Namens de PvdA fractie pleitte ik voor:

 • Het beter en vaker betrekken van Fietsersbond en andere belanghebbenden bij (her)ontwerpen van straten, kruisingen en fietspaden. De wethouder heeft toegezegd in ieder geval de Fietsersbond te betrekken bij grote herinrichtingen.
 • Meer zorg in de uitwerking van ontwerpen en de uitvoering ervan: te vaak zien we rare paaltjes, krappe bochten en te diepen putten in fietspaden. De wethouder wil natuurlijk goede ontwerpen, maar ziet geen mogelijkheden om daar een concrete toezeggingen op te doen.
 • Stop van de mogelijkheid om fietsparkeervoorzieningen af te kopen. De wethouder is hier niet toe bereid. Wel wordt voortaan voorgenomen afkoop van de fietsparkeervoorzieningen aan de raad voorgelegd.
 • De Biesieklette is een mooie voorziening. En steeds vaker gratis. Maar het stallen moet de eerste dag overal gratis zijn: ook bij de Haagse markt en aan de Leyweg. De wethouder heeft dit toegezegd. Hopelijk volgt een concreet voorstel snel.
 • Meer aandacht voor fietsparkeervoorzieningen in woonwijken en verdere uitrolling van de aanpak weesfietsen. Het college komt hierover volgend jaar met een voortgangsnotitie, waarin dat verder wordt uitgewerkt.
 • Het snel realiseren van voldoende fietsparkeervoorzieningen bij treinstations, tram en bushaltes. De wethouder is niet bereid de ambitie naar voren te halen. Wel komt er binnenkort een nadere uitwerking.
 • Het toestaan van het parkeren van je fiets op de Scheveningse boulevard aan de railing. Dat blijkt toegestaan. Maar de wethouder heeft liever dat je je fiets elders parkeert.
 • Meer ambities als het gaat om het aantal kilometers fietspad wat wordt geasfalteerd. De wethouder wil dat niet.
 • Meer aandacht voor fietsverlichting, bijvoorbeeld op weg naar Wateringse Veld en langs het zwembad in Ypenburg. De wethouder heeft toegezegd hier later schriftelijk op terug te komen.
 • Haast met de sterroute Binnenstad – Schilderswijk – Moerwijk. De wethouder is niet bereid deze naar voren te halen.
 • Het vaker aanleggen van een vergevingsgezind randje, waardoor mensen minder vaak vallen als ze een stoeprand raken. De wethouder heeft dit toegezegd.

Ik zoek nog steeds naar een betere oplossing voor de drempels in de duinen. Als je daar een tip voor hebt, laat het mij even weten? De discussie over dit onderwerp wordt binnenkort afgesloten in de gemeenteraadsvergadering.